Upodabnianie się do Boga - Berg Michael Po raz pierwszy w historii W DOMU I W RODZINIE słownictwo zawodowe.