Zarządzanie teoria i praktyka Zarządzanie długiem publicznym Teoria i praktyka Państw Unii Europejskiej – Marchewka Bartkowiak Kamilla   Dług publiczny, a w szczególności zadłużenie instytucji rządowych, stanowi obecnie jeden z najważniejszych obszarów analiz finansów publicznych na całym