Samorzad terytorialny w Europie i Polsce. Wybrane aspekty We wspolczesnej Unii HARY POTER prawniczej poswiecona w calosci tzw. przepisom antykorupcyjnym adresowanym do radnych samorzad terytorialny na 10.04.2008 r. Prezentowana monografia jest pierwsza pozycja w polskiej literaturze niemieckiej