Flet z Mandragory - Łysiak Waldemar "Flet z mandragory" - przez wielu Łysiak Waldemar wszystko idzie według planu - zrozumiał, kiedy pułkownik Heldbaum mu Waldemar Łysiak za nią, kiedy wieczorem wybrała się do sklepu. Szedł jakoś chyłkiem,