podręcznik historia

podręcznik historia

Historia dla maturzysty Średniowiecze Podręcznik - Manikowska Halina

Historia dla maturzysty Średniowiecze Podręcznik – Manikowska Halina

Książka adresowana jest przede wszystkim do uczniów zdających maturę z historii. Autorzy proponują nowoczesne spojrzenie na historię. Starannie dobrane mapy, tabele chronologiczne i synchroniczne pomagają w usystematyzowaniu wiedzy. Przedmiotem narracji, w układzie chronologiczno-problemowym, jest szeroko pojęta historia cywilizacji. Podręcznik, poza podaniem podstawowej faktografii, kształci umiejętności warsztatowe historyka – analizy i interpretacji źródeł, przedstawia zasady rządzące rekonstrukcją przeszłości. Podręcznik uwzględnia standardy egzaminacyjne. Nr dopuszczenia: 198/03

Historia dla maturzysty Wiek XX Podręcznik – Radziwiłł Anna, Roszkowski Wojciech
Podręcznik przeznaczony przede wszystkim dla uczniów zdających maturę z historii. Przedmiotem narracji, w układzie chronologiczno-problemowym, jest szeroko pojęta historia cywilizacji. Poza podaniem podstawowej faktografii, książka kształci umiejętności warsztatowe historyka – analizy i interpretacji źródeł, przedstawiają zasady rządzące…

Historia dla uczniów szkół średnich – Noiszewska Halina
Historia dla uczniów szkół średnich Prościej jaśniej – najważniejsze zagadnienia historyczne objęte programem nauczania w szkole średniej

podrecznik historia

Historia 1 Starożytność Średniowiecze Podręcznik – Trzcionkowski Lech, Wojciechowski Leszek

Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum. Obejmuje okres od starożytności do średniowiecza. Zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień z dziejów człowieka, jego dokonań w różnych dziedzinach: polityce, gospodarce, kulturze, życiu codziennym. Podręcznik zawiera liczne ilustracje, fotografie, mapy i osie czasu, a także teksty źródłowe. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego. Nr dopuszczenia: 129/1/2009.

Historia 1 Starożytność średniowiecze Zeszyt ćwiczeń – Kowal Adam
Ćwiczenia pomogą uczniowi sprawdzić znajomość podstawowej faktografii, kształcić umiejętność pracy z linią chronologiczną, mapą konturową, a także interpretować źródłą historyczne.

Historia 1 od starożytności do średniowiecza – Czerwiński Piotr
Zamiast lekcji historii Omówienie tematów Mapy, wykresy, krzyżówki, ilustracje Mini wersja w środku

Historia wokół nas 5 Podręcznik Historia i społeczeństwo - Lolo Radosław, Pieńkowska Anna, Towalski Rafał

Historia wokół nas 5 Podręcznik Historia i społeczeństwo – Lolo Radosław, Pieńkowska Anna, Towalski Rafał

Nr dopuszczenia: 233/08. Podręcznik przygotowany z myślą o czerpaniu radości z poznawania historii.

Historia wokół nas 5 przewodnik dla nauczyciela – Lolo Radosław, Pieńkowska Anna
Nowy cykl podręczników dla szkoły podstawowej uwzględnia opinie, uwagi i życzenia nauczycieli. Dla nauczycieli przygotowano przewodniki metodyczne do każdej klasy wraz z programem nauczania, propozycją rocznego planu pracy, scenariuszami lekcji i sprawdzianami.

Historia wokół nas 4 Podręcznik – Lolo Radosław
Podręcznik dla klasy 4. obejmuje pięć części tematycznych: 1. Poznaję historię 2. Świat wokół nas 3. Moja mała ojczyzna, mój kraj 4. Jak żyli nasi praprzodkowie 5. Opowieści o historii ojczystej. Zgodnie z tym układem, uczniowie w klasie 4. : – poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rozumienia historii jako nauki – kształcą umiejętności z…

Historia wokół nas 5 zeszyt ćwiczeń – Lolo Radosław, Pieńkowska Anna, Towalski Rafał
Jak mówi przysłowie „Cwiczenie czyni mistrza”. Mamy nadzieję, że dzięki tym ćwiczeniom będziecie się stawali coraz lepszymi młodymi historykami i zobaczycie, jak wiele interesujących treści kryje w sobie przeszłość.

podrecznik historia

Historia 3 podręcznik - Stola Dariusz

Historia 3 podręcznik – Stola Dariusz

Podręcznik dla klasy III obejmuje okres od 1939 roku do początków XXI stulecia. Tak jak w klasie II i III poszczególne rozdziały podręcznika odpowiadają jednostkom lekcyjnym. Wydzielone krótkie podrozdziały ułatwiają lekturę i przyswajanie wiadomości. Liczne ilustracje oraz materiały ikonograficzne (mapy, schematy, wykresy, tabele z danymi statystycznymi) pozwalają ćwiczyć umiejętność ich interpretacji. Zaopatrzone w pytania teksty źródłowe pomagają kształcić umiejętność samodzielnej analizy tekstu. Numer dopuszczenia: 63/09/S

Historia 2 Podręcznik – Czubaty Jarosław, Stoła Dariusz
Nr 11/09/S Podręcznik zawiera treści nauczania historii w zakresie podstawowym w układzie chronologiczno-problemowym. Klasa 2 – od połowy XVII wieku do wybuchu II wojny światowej

Historia muzyki 3 podręcznik – Gwizdalanka Danuta
Podręcznik do historii muzyki zgodny z podstawą programową, przygotowujący do egzaminu końcowego z historii muzyki i do nowej matury.

Historia wokół nas 6 podręcznik - Lolo Radosław, Pieńkowska Anna

Historia wokół nas 6 podręcznik – Lolo Radosław, Pieńkowska Anna

Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania historii i społeczeństwa Numer ewidencyjny: 84/09/S

Historia wokół nas 6 zeszyt ćwiczeń – Lolo Radosław, Pieńkowska Anna
Różnorodne ćwiczenia i zadania zamieszczone w zeszytach ćwiczeń: – umożliwiają powtórzenie i utrwalenie wiedzy zawartej w podręcznikach – kształcą umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków z przedstawionych wydarzeń i faktów – uczą analizy tekstów historycznych – zaciekawiają historią ojczystą

Matematyka wokół nas 5 Podręcznik + CD – Lewicka Helena
Podręcznik do klasy 5 cyklu Matematyka wokół nas jest kontynuacją zmian rozpoczętych w 2008 roku w klasie 4: – nowy program nauczania, nr dopuszczenia MEN – DKOS – 5002 – 02/08 – zmieniony podręcznik – wprowadziliśmy nowy układ i organizację treści, – zeszyty ćwiczeń i płyta CD-ROM dla ucznia zostały dostosowane do…

Przeczytaj także