matematyka anna bazylik

matematyka anna bazylik

Matematyka 2 Zbiór zadań - Trzeciak Małgorzata, Jankowska Monika, Olszańska-Iwanek Anna

Matematyka 2 Zbiór zadań – Trzeciak Małgorzata, Jankowska Monika, Olszańska-Iwanek Anna

 

Zbiór zadań jest uzupełnieniem podręcznika autorstwa Małgorzaty Trzeciak i Moniki Jankowskiej. Umożliwia uczniom zrozumienie treści programowych z matematyki na poziomie podstawowym, zgłębienie wiedzy oraz sprawdzenie nabytych umiejętności. Zawiera około 600 zadań, zebranych w pięciu działach, oraz (w dziale szóstym) 13 testów wyboru. Krótkie wstępy do każdego działu oraz odpowiedzi i wskazówki do większości zadań ułatwią efektywną, samodzielną pracę. Na końcu zbioru znajdują się tablice wartości funkcji trygonometrycznych.

Matematyka Eureka 3 Zbiór zadań – Jakubowska Hanna
Zamieszczone zadania dotyczą nie tylko tematów wprowadzanych w klasie III, ale służą powtórzeniu wszystkich zagadnień omawianych w gimnazjum. Ich charakter jest często zbliżony do zadań egzaminacyjnych, dzięki czemu zbiór może być pomocny w przygotowaniach do egzaminu. Książka zawiera około 600 zadań, z których większość służy powtórzeniu lub…

matematyka anna bazylik

Wesoła matematyka kl.1 – Podgórska Anna

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele! „Wesoła matematyka” to seria książeczek dla dzieci, które rozpoczęły edukację w szkole. Uczeń pierwszej, drugiej i trzeciej klasy znajdzie w naszych zeszytach – oprócz typowych zadań rachunkowych – labirynty, kolorowanki i zabawne ilustracje. Są tu również ćwiczenia, które w sposób praktyczny przydadzą się w sklepie, na poczcie czy w innych sytuacjach życia codziennego. „Wesoła matematyka” to książeczki do wykorzystania zarówno na lekcji jako uzupełnienie zadań w podręcznikach, jak i do samodzielnego ćwiczenia w domu. Seria ta przyda się uczniom, którzy chcą pokonać trudności w matematyce, a także tym, dla których jest ona pasją.

Gramatyka na wes. kl.2-3 – Podgórska Anna
Szanowny Rodzicu! „Gramatyka na wesoło” to zestaw interesujących ćwiczeń z zakresu gramatyki języka polskiego, oparty na programie nauczania w klasach I-III. Ciekawie opracowane zadania, zagadki, rebusy i krzyżówki zachęcą dziecko do nauki, zapewniając mu jednocześnie udaną zabawę. Dzieki „Gramatyce na wesoło” Twoje dziecko przekona się, że…

Wesoła matematyka kl.5 – Mańko Mirosław
Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele! „Wesoła matematyka” to sześć zbiorów ciekawych i praktycznych zadań dla klas I-VI szkoły podstawowej. Można je wykorzystać zarówno na lekcji jako uzupełnienie podręczników, jak i do samodzielnego ćwiczenia w domu. Seria ta przyda się uczniom, którzy chcą pokonać trudności w matematyce, a także tym, dla…

Wesoła matematyka kl.2 - Podgórska Anna

Wesoła matematyka kl.2 – Podgórska Anna

 

Drodzy Rodzice Uczniowie i Nauczyciele! „Wesoła matematyka” to seria książeczek dla dzieci, które rozpoczęły edukację w szkole. Uczeń pierwszej, drugiej i trzeciej klasy znajdzie w naszych zeszytach – oprócz typowych zadań rachunkowych – labirynty, kolorowanki i zabawne ilustracje. Są tu również ćwiczenia, które w sposób praktyczny przydadzą się w sklepie, na poczcie czy w innych sytuacjach życia codziennego. „Wesoła matematyka” to książeczki do wykorzystywania zarówno na lekcji jako uzupełnienie zadań w podręcznikach, jak i do samodzielnego ćwiczenia w domu. Seria ta przyda się uczniom, którzy chcą pokonać trudności w matematyce, a także tym, dla których jest ona pasja.

Wesoła matematyka kl.3
Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele! „Wesoła matematyka” to seria książeczek dla dzieci, które rozpoczęły edukację w szkole. Uczeń pierwszej, drugiej i trzeciej klasy znajdzie w naszych zeszytach – oprócz typowych zadań rachunkowych – labirynty, kolorowanki i zabawne ilustracje. Są tu również ćwiczenia, które w sposób praktyczny przydadzą…

Kólewna Śnieżka – Podgórska Anna
Zapraszamy do zaczarowanego świata! Mały czytelnik zapozna się z klasyką baśni w nowych opracowaniach polskich autorów. Te najpiękniejsze opowieści dzieciństwa, mimo upływu czasu, nigdy się nie starzeją i wciąż oddziałują na wyobraźnię, kształtując nowe pokolenia czytelników. Słynne bajkowe postacie i klasyczne historie dla dzieci – to wszystko…

Wesołe przedszkole 6-latka – Podgórska Anna
To seria książek dla cztero-, pięcio- i sześciolatków, przygotowana w oparciu o aktualny program wychowania przedszkolnego.

matematyka anna bazylik

Matematyka 2001 1 Zeszyt ćwiczeń Część 2 - Bazyluk Anna, Dubiecka Anna, Góralewicz Zbigniew

Matematyka 2001 1 Zeszyt ćwiczeń Część 2 – Bazyluk Anna, Dubiecka Anna, Góralewicz Zbigniew

 

Zeszyt ćwiczeń 2 jest przeznaczony na drugi semestr nauki w klasie 1. Znajdują sięw nim zadania, ćwiczenia, krzyżówki,związane tematycznie z podręcznikiem. Nr dopuszczenia 31/1/2009

Matematyka 2001 1 Zeszyt ćwiczeń Część 1
Zeszyt ćwiczeń 1 jest przeznaczony na drugi semestr nauki w klasie 1. Znajdują sięw nim zadania, ćwiczenia, krzyżówki,związane tematycznie z podręcznikiem.

Matematyka 2001 6 Zeszyt ćwiczeń Część 1 – Chodnicki Jerzy
Problematykę poruszaną w podręczniku rozwijają trzy zeszyty ćwiczeń dla klasy 6. Praca z zeszytem cz. 3. dotyczy okresu po sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej i odpowiada tym modułom podręcznika, które są „łagodnym” przygotowaniem ucznia do uczenia się matematyki w gimnazjum. Tradycyjnie strony zeszytu tworzą całość parami: lewa i…

Matematyka 2001 2 Zeszyt ćwiczeń Część 2 - Bazyluk Anna, Dubiecka Anna, Góralewicz Zbigniew

Matematyka 2001 2 Zeszyt ćwiczeń Część 2 – Bazyluk Anna, Dubiecka Anna, Góralewicz Zbigniew

 

W drugim zeszycie dla klasy 2. gimnazjum również zachowano podział na strony A i B. Ćwiczenia ze strony A są łatwiejsze – rozwiązania zadań często zawierają podpowiedzi, natomiast ćwiczenia ze strony B wymagają więcej samodzielności. Ćwiczenia ze stron A i B odpowiadają sobie tematycznie, można je oczywiście rozwiązywać niezależnie. Oprócz zadań ściśle związanych z poszczególnymi modułami podręcznika w zeszycie znajdują się CZYTANKI MATEMATYCZNE – kilkustronicowe teksty do samodzielnego czytania przez uczniów, mają charakter poznawczy i zachęcają do samodzielnego odkrywania matematyki. W klasie 2. w zeszycie 2. autorzy proponują dwie czytanki „Prosta i płaszczyzna, czyli do czego może przydać się pion” oraz „A jak algorytm”. W zeszytach ćwiczeń znajdują się także TESTY przygotowujące do prac klasowych, uzupełniające Treningi przed klasówką z podręcznika. Warto także zwrócić uwagę na KARTĘ UCZNIA, w której uczniowie mogą sami zaznaczać opanowane umiejętności. Część stron stanowią materiały do wycięcia, na które powołuje się podręcznik: grafy, składanki brył, a także kartki w kratki różnej wielkości przydatne do rysowania wykresów. Zeszytyćwiczeń zostały tak opracowane, by ułatwić uczniowi pracę w jego własnym tempie, nauczycielowi zaś umożliwić kierowanie pracą uczniów i różnicowanie wymagań w stosunku do różnych uczniowskich potrzeb.

Matematyka 2001 4 Zeszyt ćwiczeń Część 2 – Chodnicki Jerzy, Dąbrowski Mirosław, Pfeiffer Agnieszka
Drugi zeszyt ćwiczeń jest przeznaczony do nauki w II semestrze klasy 4. Kolejnym modułom podręcznika odpowiadają na ogół dwie lub cztery strony zeszytu. Strony te tworzą całość parami: lewa i prawa razem. Na lewej stronie, oznaczonej w narożniku literą A, są zamieszczone zadania łatwiejsze, a na prawej, oznaczonej literą B – odpowiadające…

Przyroda 6 Zeszyt ucznia Semestr 2 – Błaszczyk Elżbieta, Kłos Ewa, Malański Bogusław, Sygniewicz Janina, Zajdler Blandyna
Zeszyt jest bardzo ważnym elementem każdego z pakietów cyklu edukacyjnego Przyroda, ponieważ zawarte w nim zadania skłaniają uczniów do aktywności, a dzięki temu kształcą umiejętności. Zastępuje tradycyjny zeszyt przedmiotowy ucznia. Jego treść jest podzielona na lekcje. Każda z nich zawiera zestaw zadań do danego tematu. Wykonywanie wielu…

Matematyka 2001 6 Zeszyt ćwiczeń Część 3 – Chodnicki Jerzy
Problematykę poruszaną w podręczniku rozwijają trzy zeszyty ćwiczeń dla klasy 6. Praca z zeszytem cz. 3. dotyczy okresu po sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej i odpowiada tym modułom podręcznika, które są „łagodnym” przygotowaniem ucznia do uczenia się matematyki w gimnazjum. Tradycyjnie strony zeszytu tworzą całość parami: lewa i…

Witaj szkoło 1 Matematyka Zeszyt dodatkowy Część 1 - Nowakowska Anna

Witaj szkoło 1 Matematyka Zeszyt dodatkowy Część 1 – Nowakowska Anna

 

Dla Ucznia: podręczniki z ćwiczeniami matematyka z ćwiczeniami karty plastyczne ćwiczenia muzyczne Raczek – pierwsze litery i cyfry, pomoc do ćwiczeń w pisaniu Dla Nauczyciela: przewodniki metodyczne program nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej płyty muzyczne zegar alfabet demonstracyjny monografia liczb od 0 do 20

Witaj szkoło 1 Zeszyt dodatkowy Ćwiczenia zintegrowane część 1 – Panek Elżbieta
Witaj szkoło to książki dla ucznia: podręczniki z ćwiczeniami matematyka z ćwiczeniami karty plastyczne ćwiczenia muzyczne Raczek – pierwsze litery i cyfry, pomoc do ćwiczeń w pisaniu i dla nauczyciela: przewodniki metodyczne program nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej płyty muzyczne zegar alfabet demonstracyjny monografia liczb od 0 do…

Wesoła szkoła 3 Matematyka Część 1 – Hanisz Jadwiga
Część pierwsza matematycznych kart pracy dla klasy 3. jest przeznaczona do realizacji we wrześniu, październiku i listopadzie. Składa się z 59 kart. W stosunku do trzeciego wydania w podręczniku wprowadzono pewne modyfikacje. Najważniejsze z nich to: 1. Zmiana układu treści matematycznych ze „spiralnego” na tzw. liniowy, czyli z…

Polski dla cudzoziemców

Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich - Mędak Stanisław

Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich – Mędak Stanisław

 

Nowa skrócona wersja słownika opublikowanego w Wydawnictwie Universitas w 1997 roku, 144 wzory odmiany czasowników niedokonanych oraz dokonanych, indeks ponad 6000 czasowników, liczne informacje praktyczne z zakresu fleksji czasownika, czytelność układu oraz łatwość odszukania dowolnej formy czasownika, pomoc dydaktyczna przeznaczona nie tylko dla obcokrajowców uczących się języka polskiego.

Słownik eufemizmów polskich – Dąbrowska Anna
Słownik zawiera wyrazy i wyrażenia neutralne lub nacechowane pozytywnie, używane zamiast innych, na które nałożone zostało pewne tabu. Znajdują się tu nie tylko łagodzące zastępniki wyrazów obscenicznych, ale też innych, których mówiący chciałby z jakiegoś powodu uniknąć. Materiał zebrany jest w 16 pól tematycznych, takich jak wierzenia…

Mały słownik czasowników osobliwych – Dyszak Andrzej S.
Mały słownik czasowników osobliwych zawiera wybrane czasowniki o niepełnej odmianie, używane we współczesnym języku polskim. Ich paradygmaty (zespoły form fleksyjnych) z różnych przyczyn (semantycznych, czysto formalnych lub pragmatycznych) są pozbawione pewnych form. Autor wyróżnił pięć klas czasowników osobliwych (o niepełnym paradygmacie):…

Słownik terminów piśmienniczych – Borowkin Stanisław
Na treść publikacji składają się artykuły hasłowe, dotyczące przede wszystkim: -wybranych gatunków piśmiennictwa (naukowego, popularyzatorskiego, informacyjnego, normatywnego oraz produkcyjno-użytkowego), ich funkcji, właściwości językowo-stylistycznych i kompozycyjnych, związku z innymi gatunkami; -zjawisk stylistycznych, kompozycyjnych i…

polski dla cudzoziemcow

Ach ten język polski + CD – Gałyga Danuta

 

Zbiór ćwiczeń komunikacyjnych dla początkujących. Poza ćwiczeniami komunikacyjnymi zawiera on także ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia w rozumieniu tekstów pisanych i mówionych oraz quizy i rozsypanki literowe.

Język polski VI – Grajewska Katarzyna
Gotowe wypracowania z języka polskiego: Achilles – charakterystyka postaci mitologicznej, Esej – na podstawie utworów Jana Kochanowskiego, Rola poezji i poety w ujęciu polskich romantyków – na przykładzie „Dziadów” cz. III Mickiewicza, „Kordiana” Słowackiego i „Nie-boskiej komedii” Krasińskiego, Kazimierz Przerwa-Tetmajer – liryk pokolenia…

Zabawy z językiem polskim – Maria Dolacka
wydawnictwo: Veda ISBN: 83-85584-74-9 liczba stron: 145 wymiary: 14,5 x 20,5 cm okładka: miękka Ćwiczenia proponowane przez autorkę pomogą posługiwać się językiem świadomie, a rozważania o sztuce rozmowy prowadzonej publicznie pozwolą lepiej poznać tę trudną formę komunikowania się z innymi. Edu

Język polski /ATPW/ – Anna Dąbrowska
wydawnictwo: Dolnośląskie ISBN: 83-7384-063-X liczba stron: 280 wymiary: 13,5 x 19 cm okładka: miękka Używanie języka w mowie i piśmie jest dla nas oczywistością. Jest on „przezroczysty” i niezbędny jak powietrze. Zauważymy go wtedy, gdy zdumiewa nas jakiś wyraz, brak nam właściwego sformułowania czy nie wiemy jak coś napisać. Ciekawą, choć…

Słownik odmiany rzeczowników polskich - Mędak Stanisław

Słownik odmiany rzeczowników polskich – Mędak Stanisław

 

Książka zawiera 500 wzorów odmiany, 20 tysięcy rzeczowników, indeks a tergo, liczne informacje praktyczne z zakresu fleksji rzeczownika, czytelność układu oraz łatwość używania, pomoc dydaktyczna przeznaczona dla obcokrajowców uczących się języka polskiego.

Słowniczek poetów polskich – Kietlińska Anna
Wieki średnie i renesans Od baroku do dwudziestolecia międzywojennego Poezja wojenna Liryka czasów wojny i okupacji Poezja powojenna Poezja białostocka

polski dla cudzoziemcow

Kiedyś wrócisz tu Część 1 + CD - Lipińska Ewa, Dąmbska Elżbieta Grażyna

Kiedyś wrócisz tu Część 1 + CD – Lipińska Ewa, Dąmbska Elżbieta Grażyna

 

To podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych obcokrajowców. Każda lekcja składa się z trzech części: komunikacyjnej, tekstowej i gramatycznej oraz licznych różnorodnych ćwiczeń. Na końcu zamieszczony jest klucz z poprawnymi odpowiedziami. Podręcznikowi towarzyszy płyta CD z wybranymi tekstami i wierszami.

Kiedyś wrócisz tu Część 2 + CD – Lipińska Ewa, Dąmbska Elżbieta Grażyna
Podręcznik stanowi przydatną pomoc do nauki języka polskiego. Przeznaczony jest przede wszystkim dla obcokrajowców, ale może służyć również rodzimym użytkownikom języka, na przykład gimnazjalistom i licealistom, szczególnie w części dotyczącej składni.

Kompendium wiedzy o logistyce
Logistyka jest wiedzą, która zaczęła rozwijać się w Polsce wraz z transformacją gospodarki naszego kraju, czyli po przejściu od systemu centralnie planowanego do rynkowego. Trzecie wydanie książki – wzbogacone o najnowsze dane i wyniki badań oraz aktualne dane statystyczne – prezentuje, objaśnia i przedstawia realia funkcjonowania pojęć…

Piesek królewny – Janikowska Elżbieta, Samaryn Magda
Za siedmioma górami, a może jeszcze dalej, mieszkała królewna Malwinka. Oczywiście, jak przystało na prawdziwą królewnę mieszkała w pałacu i miała tatę – króla i mamę – królową. Pałac miał sto dwadzieścia komnat i znajdował się na niewielkim wzgórzu, z którego widać było całą okolicę. Król i królowa tak bardzo kochali swoją jedynaczkę, że…

Polski dla cudzoziemców niezbędne zwroty (Płyta CD)

Polski dla cudzoziemców niezbędne zwroty (Płyta CD)

 

Audio Kurs Polski Niezbędne zwroty i wyrażenia Repetytorium leksykalne. Rozmawiaj płynnie i swobodnie! Audio Kurs Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia uczy 700 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs to unikalne zestawienie zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Każdy, kto poważnie traktuje naukę języka polskiego powinien je znać, aby płynnie i swobodnie mówić. Niezbędne zwroty i wyrażenia polecamy jako repetytorium leksykalne dla wszystkich uczących się języka polskiego. Audio Kurs oferuje 147 minut wysokiej jakości nagrań native speakerów i obejmuje 17 najważniejszych zagadnień, m.in. nawiązywanie kontaktów, wyrażanie uczuć, emocji i opinii, relacjonowanie zdarzeń, negocjowanie, a także rozmowy telefoniczne, spotkania, podróże, praca. Polecamy go również wszystkim wyjeżdżającym za granicę. Płyt można słuchać w dowolnym odtwarzaczu CD lub na komputerze. Dodatkowo w książeczce (72 strony) pełen zapis nagrań oraz tłumaczenia wszystkich słówek, zdań i dialogów. W serii Niezbędne zwroty i wyrażenia dostępne również: Angielski, Francuski, Hiszpański, Niemiecki, Włoski. Polecamy także inne programy i Audio Kursy: Polski Kurs podstawowy, Polski Kurs podstawowy mp3.

Angielski dla Dzieci 7 Diamentów (Płyta CD)
Wciągająca gra Dzieci uczą się angielskiego przy okazji wędrówki po tajemniczym Mieście. Za poprawnie rozwiązane ćwiczenia lub gry otrzymują punkty. W nagrodę uzyskują też rozmaite skarby – przedmioty, dzięki którym odwiedzić można niedostępne części Miasta oraz diamenty pozwalające poznawać nowe piosenki w studio nagrań Karaoke. Celem gry jest…

Mapa Polski dla kierowców zawodowych – praca zbiorowa
Mapa Polski dla kierowców zawodowych zawiera informacje na temat fotoradarów, nowych odcinków autostrad, nowych obwodnic miast, parkingów dla TIR-ów, nienormatywnych mostach i wiaduktach.

Per aspera ad astra - Seretny Anna

Per aspera ad astra – Seretny Anna

 

„Per aspera astra” to podręcznik dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym (C1) z ćwiczeniami rozwijającymi i doskonalącymi sprawność czytania.

Kto czyta nie błądzi – Seretny Anna
Uczyć się, czytając to podręcznik z ćwiczeniami rozwijającymi i doskonalącymi sprawność czytania oraz strategie pracy z tekstem Jest on przeznaczony dla studentów na poziomie C1 (efektywnej biegłości użytkowej). W każdej z ośmiu jednostek znajduje się od trzech do pięciu tekstów różnej długości, które są powiązane ze sobą wspólnym tematem….

Dieta łatwo strawna – Szczepańska Anna
Książka jest przeznaczona zarówno dla chorych, zmuszonych z powodu choroby do stosowania diety łatwo strawnej, jak i zdrowych, pragnących zapobiegać takim patologicznym stanom, jak: otyłość, niewydolność krążenia, nadciśnienie itp. Prawidłowy, dobrze skomponowany jadłospis, pozwoli uniknąć wielu chorób, np. choroby układu krążenia, cukrzyca,…

LICEUM MATEMATYKA KL 1

Zbiór zadań z matematyki dla klasy 1 liceum i technikum. - Kalina Ryszard, Szymański Tadeusz

Zbiór zadań z matematyki dla klasy 1 liceum i technikum. – Kalina Ryszard, Szymański Tadeusz

 

Zbiór zadań jest przeznaczony dla uczniów klas1 liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, i techników. Obejmuje on treści podstawowe i rozszerzone i stanowi uzupełnienie podręcznika „Matematyka dla klasy 1 liceum i technikum….”, opublikowanego także przez Wydawnictwo Sens. Zadania mają różny stopień trudności – te z zakresu rozszerzonego oznaczone są literą R. Na końcu zbioru znajdują się odpowiedzi lub wskazówkido wszystkich zadań i sprawdzianów. Z opracowania może korzystać każdy, bez względu na to, jaki podręcznik obowjązuje go w szkole.

Testy sprawdzające z matematyki dla klasy I Liceum Technikum – Sobczak Maria
Testy sprawdzające z matematyki dla klasy I dla Liceum Ogólnokształcącego, Profilowanego i Technikum badające kompetencje matematyczne uczniów.

Fizyka z komputerem dla liceum i technikum – Maciej Zawacki
Poznaj świat fizyki, korzystając z nowoczesnych metod Naucz się korzystać z arkusza kalkulacyjnego Opanuj sposoby numerycznego rozwiązywania zadań fizycznych Przeprowadź symulacje zjawisk fizycznych Komputer jest podstawowym narzędziem stosowanym w laboratoriach, zarówno badawczych, jak i dydaktycznych. Za jego pomocą można przeprowadzić…

Zbiór zadań z informatyki dla gimnazjalistów – Gruszczyński Błażej
Książka adresowana jest przede wszystkim do gimnazjalistów i licealistów oraz ich nauczycieli. Uczeń szkoły podstawowej znajdzie w niej inspirację do zgłębiania tajników komputera, a licealiście umożliwi sprawdzenie, czy rzeczywiście opanował wszystko, co dotyczy największego wynalazku XX wieku. Zadaniem zbioru jest ugruntowanie oraz…

LICEUM MATEMATYKA KL 1

Idziesz do liceum Matematyka – Pysznicka-Kozik Grażyna

 

Prezentowany zbiór zadań przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, przygotowujących się do egzaminu. Zawiera trzynaście rozdziałów i dwa testy podsumowujące. Do zadań dołączony jest zbiór odpowiedzi.

Zdasz maturę z matematyki – Pysznicka-Kozik Grażyna
Książka umożliwia powtórzenie wiadomości zdobytych w czasie nauki matematyki w szkole ponadgimnazjalnej oraz samodzielne przygotowanie się go matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Książka zawiera: *wiadomości teoretyczne (definicje, twierdzenia, wzory); *przykłady zadań egzaminacyjnych wraz z rozwiązaniami; *zadania do samodzielnego…

Nasze gimnazjum Matematyka Algebra zbiór zadań – Pysznicka-Kozik Grażyna
Zbiór zadań przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas szkół gimnazjalnych. Znajduje się w nim bogaty zestaw zadań z arytmetyki i algebry, zgodnych z Podstawą programową. Zadania ułatwią przygotowanie się do: – klasówek – konkursów matematycznych – egzaminu po gimnazjum.

Zdasz maturę z matematyki Geometria Trygonometria – Pysznicka-Kozik Grażyna
Książka umożliwia powtórzenie wiadomości zdobytych w czasie nauki matematyki w szkole ponadgimnazjalnej oraz samodzielne przygotowanie się do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Książka zawiera: – wiadomości teoretyczne – przykłady zadań egzaminacyjnych wraz z rozwiązaniami – zadania do samodzielnego rozwiązania – standardy wymagań…

Matematyka bliżej nas program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym - Zieleń Stanisław

Matematyka bliżej nas program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym – Zieleń Stanisław

 

Program zgodny z Podstawą programową dla czwartego etapu kształcenia, dopuszczony do użytku szkolnego decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (Numer dopuszczenia DKW – 4015 – 39/01).

Atlas Geograficzny
Środek dydaktyczny przeznaczony do kształcenia ogólnego, do nauczania geografii, na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Ćwiczenia z matematyki dla liceum ogólnokształcącego liceum profilowanego i technikum oraz liceum i tech. uzup. w zakresie podstawowym Zeszyt 4 – Nowak Dorota
Zeszyt IV Wielomiany. Funkcje wymierne. Zeszyty ćwiczeń są uzupełnieniem podręcznika niezależnie od przyjętego programu nauczania. Zadania w rozdziałach są uporządkowane od łatwych i kolejno przechodzi się do trudniejszych. Zeszyt zawiera rozdział: Samosprawdzenie, który pozwoli użytkownikowi ocenić poziom opanowania umiejętności. Zawartość…

LICEUM MATEMATYKA KL 1

Matematyka Zbiór testów kl 1 gimnazjum - Kisielińska Agnieszka

Matematyka Zbiór testów kl 1 gimnazjum – Kisielińska Agnieszka

 

„Matematyka – zbiór testów” to pozycja przeznaczona dla uczniów klasy 1 gimnazjum, pragnących samodzielnie sprawdzić i utrwalić wiedzę przekazywaną na lekcjach matematyki. W książce znajdziemy zadania z algebry, arytmetyki i geometrii. Zagadnienia zawarte w tej pozycji pozwolą powtórzyć i ewentualnie uzupełnić gimnazjaliście przerobiony materiał. Podsumowaniem wiadomości ze zbioru, są cztery testy z wiedzy ogólnej oraz klucz odpowiedzi, umożliwiający samodzielne odczytanie wyniku swojej pracy. Wiele ciekawych zadań, krzyżówek sprawi, że sięgając po tę książkę z pewnością połączymy przyjemne z pożytecznym.

Matematyka Zbiór testów kl 2 gimnazjum – Kisielińska Agnieszka
Chcąc sprawdzić swoją wiedzę i przekonać się, czy dobrze opanowałeś materiał 2 klasy gimnazjum sięgnij po naszą książkę „Matematyka – zbiór testów”. Znajdziesz w niej testy i zadania z arytmetyki, algebry i geometrii. Dzięki niej powtórzysz i utwalisz wiedzę przekazywaną na lekcjach matemetyki, ocenisz swoją umiejętności. Książkę podsumowują…

Matematyka Zbiór testów kl 3 gimnazjum – Kisielińska Agnieszka
„Matematyka – zbiór testów” to książka przeznaczona dla uczniów 3 klasy gimnazjum pragnących samodzielnie sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę z matematyki. Znajdziemy w niej kilkaset zadań podzielonych na działy tematyczne, ułatwiające przypomnienie i powtórzenie materiału z zakresu algebry, arytmetyki, geometrii i statystyki opisowej. Klucz…

Matematyka Zbiór testów kl 6 szkoła podstawowa - Wysokińska Gabriela

Matematyka Zbiór testów kl 6 szkoła podstawowa – Wysokińska Gabriela

 

Liczby wymierne, wyrażenia algebraiczne, graniastosłupy. Przerażają cię te nazwy? Sięgnij po naszą książkę, a przekonasz się, że matematyka wcale nie jest trudna. W zbiorze znajdziesz mnóstwo zadań i krzyżówek matematycznych, dzięki którym utrwalisz wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć lekcyjnych. Opracowanie skierowane jest do uczniów 6 klas szkoły podstawowej, pragnących samodzielnie zmierzyć się z arytmetyką, algebrą czy geometrią. Książkę podsumowują testy sprawdzające oraz klucz odpowiedzi do wszystkich zadań. „Matematyka – zbiór testów” to wspaniała powtórka i uzupełnienie wiadomości z matematyki.

Język polski Zbiór testów kl 6 szkoła podstawowa – Moczydłowska Krystyna
Czy dobrze znasz swój język ojczysty? Nie wiesz? Sprawdź to! Części mowy, budowa zdań, słowotwórstwo i wiele wspaniałych fragmentów literatury polskiej, to tylko niektóre zagadnienia zawarte w tej książce. Znajdziesz tu testy i ćwiczenia, sprawdzające twoją wiedzę z zakresu literatury, kultury i gramatyki a także rozumienia czytanego tekstu….

Język polski Zbiór testów kl 5 szkoła podstawowa – Moczydłowska Krystyna
„Język polski – zbiór testów” to wspaniała powtórka i możliwość uzupełnienia materiału z zakresu klasy 5 szkoły podstawowej. Znajdziesz tu zadania z czytania ze zrozumieniem, gramatyki, literatury i kultury. Sprawdzisz czy prawidłowo odczytujesz teksty, budujesz zdania, powrócisz pamięcią do szkolnych lektur. Zbiór zawiera wiele ciekawych…

Wesoła matematyka kl.3

Wesoła matematyka kl.3

 

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele! „Wesoła matematyka” to seria książeczek dla dzieci, które rozpoczęły edukację w szkole. Uczeń pierwszej, drugiej i trzeciej klasy znajdzie w naszych zeszytach – oprócz typowych zadań rachunkowych – labirynty, kolorowanki i zabawne ilustracje. Są tu również ćwiczenia, które w sposób praktyczny przydadzą się w sklepie, na poczcie czy w innych sytuacjach życia codziennego. „Wesoła matematyka” to książeczki do wykorzystania zarówno na lekcji jako uzupełnienie zadań w podręcznikach, jak i do samodzielnego ćwiczenia w domu. Seria ta przyda się uczniom, którzy chcą pokonać trudności w matematyce, a także tym, dla których jest ona pasją.

Matematyka. Tablice – praca zbiorowa
Tablice matematyczne. Podstawowe wzory matematyczne.

Wesoła matematyka kl.5 – Mańko Mirosław
Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele! „Wesoła matematyka” to sześć zbiorów ciekawych i praktycznych zadań dla klas I-VI szkoły podstawowej. Można je wykorzystać zarówno na lekcji jako uzupełnienie podręczników, jak i do samodzielnego ćwiczenia w domu. Seria ta przyda się uczniom, którzy chcą pokonać trudności w matematyce, a także tym, dla…

podręcznik historia

Historia dla maturzysty Średniowiecze Podręcznik - Manikowska Halina

Historia dla maturzysty Średniowiecze Podręcznik – Manikowska Halina

 

Książka adresowana jest przede wszystkim do uczniów zdających maturę z historii. Autorzy proponują nowoczesne spojrzenie na historię. Starannie dobrane mapy, tabele chronologiczne i synchroniczne pomagają w usystematyzowaniu wiedzy. Przedmiotem narracji, w układzie chronologiczno-problemowym, jest szeroko pojęta historia cywilizacji. Podręcznik, poza podaniem podstawowej faktografii, kształci umiejętności warsztatowe historyka – analizy i interpretacji źródeł, przedstawia zasady rządzące rekonstrukcją przeszłości. Podręcznik uwzględnia standardy egzaminacyjne. Nr dopuszczenia: 198/03

Historia dla maturzysty Wiek XX Podręcznik – Radziwiłł Anna, Roszkowski Wojciech
Podręcznik przeznaczony przede wszystkim dla uczniów zdających maturę z historii. Przedmiotem narracji, w układzie chronologiczno-problemowym, jest szeroko pojęta historia cywilizacji. Poza podaniem podstawowej faktografii, książka kształci umiejętności warsztatowe historyka – analizy i interpretacji źródeł, przedstawiają zasady rządzące…

Historia dla uczniów szkół średnich – Noiszewska Halina
Historia dla uczniów szkół średnich Prościej jaśniej – najważniejsze zagadnienia historyczne objęte programem nauczania w szkole średniej

podrecznik historia

Historia 1 Starożytność Średniowiecze Podręcznik – Trzcionkowski Lech, Wojciechowski Leszek

 

Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum. Obejmuje okres od starożytności do średniowiecza. Zawiera omówienie najistotniejszych zagadnień z dziejów człowieka, jego dokonań w różnych dziedzinach: polityce, gospodarce, kulturze, życiu codziennym. Podręcznik zawiera liczne ilustracje, fotografie, mapy i osie czasu, a także teksty źródłowe. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego. Nr dopuszczenia: 129/1/2009.

Historia 1 Starożytność średniowiecze Zeszyt ćwiczeń – Kowal Adam
Ćwiczenia pomogą uczniowi sprawdzić znajomość podstawowej faktografii, kształcić umiejętność pracy z linią chronologiczną, mapą konturową, a także interpretować źródłą historyczne.

Historia 1 od starożytności do średniowiecza – Czerwiński Piotr
Zamiast lekcji historii Omówienie tematów Mapy, wykresy, krzyżówki, ilustracje Mini wersja w środku

Historia wokół nas 5 Podręcznik Historia i społeczeństwo - Lolo Radosław, Pieńkowska Anna, Towalski Rafał

Historia wokół nas 5 Podręcznik Historia i społeczeństwo – Lolo Radosław, Pieńkowska Anna, Towalski Rafał

 

Nr dopuszczenia: 233/08. Podręcznik przygotowany z myślą o czerpaniu radości z poznawania historii.

Historia wokół nas 5 przewodnik dla nauczyciela – Lolo Radosław, Pieńkowska Anna
Nowy cykl podręczników dla szkoły podstawowej uwzględnia opinie, uwagi i życzenia nauczycieli. Dla nauczycieli przygotowano przewodniki metodyczne do każdej klasy wraz z programem nauczania, propozycją rocznego planu pracy, scenariuszami lekcji i sprawdzianami.

Historia wokół nas 4 Podręcznik – Lolo Radosław
Podręcznik dla klasy 4. obejmuje pięć części tematycznych: 1. Poznaję historię 2. Świat wokół nas 3. Moja mała ojczyzna, mój kraj 4. Jak żyli nasi praprzodkowie 5. Opowieści o historii ojczystej. Zgodnie z tym układem, uczniowie w klasie 4. : – poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rozumienia historii jako nauki – kształcą umiejętności z…

Historia wokół nas 5 zeszyt ćwiczeń – Lolo Radosław, Pieńkowska Anna, Towalski Rafał
Jak mówi przysłowie „Cwiczenie czyni mistrza”. Mamy nadzieję, że dzięki tym ćwiczeniom będziecie się stawali coraz lepszymi młodymi historykami i zobaczycie, jak wiele interesujących treści kryje w sobie przeszłość.

podrecznik historia

Historia 3 podręcznik - Stola Dariusz

Historia 3 podręcznik – Stola Dariusz

 

Podręcznik dla klasy III obejmuje okres od 1939 roku do początków XXI stulecia. Tak jak w klasie II i III poszczególne rozdziały podręcznika odpowiadają jednostkom lekcyjnym. Wydzielone krótkie podrozdziały ułatwiają lekturę i przyswajanie wiadomości. Liczne ilustracje oraz materiały ikonograficzne (mapy, schematy, wykresy, tabele z danymi statystycznymi) pozwalają ćwiczyć umiejętność ich interpretacji. Zaopatrzone w pytania teksty źródłowe pomagają kształcić umiejętność samodzielnej analizy tekstu. Numer dopuszczenia: 63/09/S

Historia 2 Podręcznik – Czubaty Jarosław, Stoła Dariusz
Nr 11/09/S Podręcznik zawiera treści nauczania historii w zakresie podstawowym w układzie chronologiczno-problemowym. Klasa 2 – od połowy XVII wieku do wybuchu II wojny światowej

Historia muzyki 3 podręcznik – Gwizdalanka Danuta
Podręcznik do historii muzyki zgodny z podstawą programową, przygotowujący do egzaminu końcowego z historii muzyki i do nowej matury.

Historia wokół nas 6 podręcznik - Lolo Radosław, Pieńkowska Anna

Historia wokół nas 6 podręcznik – Lolo Radosław, Pieńkowska Anna

 

Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania historii i społeczeństwa Numer ewidencyjny: 84/09/S

Historia wokół nas 6 zeszyt ćwiczeń – Lolo Radosław, Pieńkowska Anna
Różnorodne ćwiczenia i zadania zamieszczone w zeszytach ćwiczeń: – umożliwiają powtórzenie i utrwalenie wiedzy zawartej w podręcznikach – kształcą umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków z przedstawionych wydarzeń i faktów – uczą analizy tekstów historycznych – zaciekawiają historią ojczystą

Matematyka wokół nas 5 Podręcznik + CD – Lewicka Helena
Podręcznik do klasy 5 cyklu Matematyka wokół nas jest kontynuacją zmian rozpoczętych w 2008 roku w klasie 4: – nowy program nauczania, nr dopuszczenia MEN – DKOS – 5002 – 02/08 – zmieniony podręcznik – wprowadziliśmy nowy układ i organizację treści, – zeszyty ćwiczeń i płyta CD-ROM dla ucznia zostały dostosowane do…

Jerzy Łojek

jerzy Lojek

Konstytucja 3 maja – Jerzy Łojek

 

wydawnictwo: Wydawnictwo Lubelskie ISBN: 83-222-0619-4 liczba stron: 84 wymiary: 12 x 21 cm okładka: miękka Książka zawiera tekst Konstytucji jak również opracowanie znanego historyka. Hi

paweł z. 2009-08-03
szybko sprawnie i najważniejsze ze tanie książki polecam !!!!!
Ocena: 5


 

Moja Ameryka – Jerzy Główczewski
„Dziesięć lat temu zacząłem spisywać moje wspomnienia wojenne. Teraz kończę jako autor rodzinnej sagi w trzech tomach, opisującej skomplikowaną historię Polaków. Przypadki sprawiły, że byłem naocznym świadkiem wielu wydarzeń w różnych częściach świata. Wojna i tragiczne wydarzenia w kraju zaniosły mnie poza krąg rodzinnych doświadczeń, co dało…

Konstytucje Polski 1791-1997 – Ajnenkiel Andrzej
Podręcznik omawia rozwój polskiego konstytucjonalizmu na tle porównawczym. Konfrontuje literę prawa z praktyką polityczną. Przeznaczony jest m.in. dla studentów wydziałów prawa i administracji, historii, nauk politycznych i socjologii. Powinien także zainteresować dziennikarzy oraz tych wszystkich, którzy pragną poznać w sposób pogłębiony…

Pasja – Jerzy Kosiński
Historia Fabiana, zawodowego gracza w polo, najbardziej romantycznego i kipiącego energią bohatera w całej twórczości Kosińskiego. Niczym współczesny „błędny rycerz” przemierza Amerykę luksusowym karawaningiem w poszukiwaniu wciąż nowych przygód, niebezpieczeństw, wrażeń i romansów.

Śmieszne sto milionów Słowian... - Borejsza Jerzy W.

Śmieszne sto milionów Słowian… – Borejsza Jerzy W.

 

„Przemilcza się antyslawizm, albowiem zjawisko to, wraz z odchodzeniem w przeszłość zimnej wojny, wygasło na ziemiach niemieckich i w Europie, miejmy nadzieję, że bezpowrotnie. I ma niewielkie szanse odrodzenia w postaci rasizmu antysłowiańskiego we wszechogarniającej Unii Europejskiej. Natomiast antysemityzm w różnych, często nowych postaciach, jest nadal bardzo żywy w Europie i w świecie. Ale to, że antyslawizm obumarł, nie oznacza, że nie istniał. Polskim i rosyjskim antysemitom i neofaszystom warto przypomnieć, że Hitler nieraz zalecał, żeby Rosjan i Polaków traktować na równi z Żydami. Od rasistowskich teorii był krok do eksterminacji części narodów, po eksterminacji mogła przyjść totalna zagłada […]”.

Sekretarz Adama Mickiewicza – Borejsza Jerzy W.
Około tego działającego zawsze za kulisami masona powstały legendy. Obecnie poświęcił mu polski historyk pięknq monografię, na którq w pełni sobie zasłużył przyjaciel Polski, który dla rozpowszechniania kultu Polski i Mickiewicza poświęcił większq część swego majątku i całe swoje życie. Henryk Wereszycki, „Tygodnik Powszechny”, 1969

Mieszanie układów wielofazowych – Kamieński Jerzy
Książka jest monografią poświęconą zagadnieniom mechanicznego mieszania układów wielofazowych: ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe, ciecz-gaz-ciało stałe, prowadzonego w aparatach z obracającymi się mieszadłami. Opisano w niej odpowiednie dla każdego procesu mieszadła, ich budowę, wytwarzane przez nie strumienie przepływów, mechanizmy wytwarzania…

Pamięć ci wszystko wybaczy – Korczak Jerzy
Jerzy Korczak jest autorem ponad dwudziestu tomów prozy – powieści, opowiadań i reportaży historycznych oraz tekstów publicystycznych, ogłaszanych na łamach prasy krajowej i emigracyjnej. W początkowym okresie jego twórczości dominowała groteska obyczajowa – wyraźny ślad pracy w teatrze, gdzie był kierownikiem literackim i artystycznym. W…

jerzy Lojek

Skazy krwotoczne - Windyga Jerzy

Skazy krwotoczne – Windyga Jerzy

 

Skazy krwotoczne, a wśród nich hemofilia, należą do chorób, które u pacjentów i ich rodzin budzą bardzo dużo obaw. Rozwój medycyny spowodował, że przy obecnych metodach terapii osoby cierpiące na skazę krwotoczną mają duże szanse na normalne życie. Poradnik będzie im służyć pomocą w codziennych zmaganiach z chorobą. Autor omawia różne rodzaje skaz krwotocznych oraz ich leczenie. Odpowiada także na pytania najczęściej nurtujące pacjentów i ich rodziny, między innymi: które objawy wymagają natychmiastowego kontaktu z lekarzem, a które nie, jakie lekarstwa można bezpiecznie zażywać bez recepty, jakie sporty wolno uprawiać, jakie zawody są odpowiednie dla chorych, jak należy wychowywać dziecko, u którego została rozpoznana skaza krwotoczna. Dzięki temu jest to nie tylko znakomity poradnik dla pacjenta, ale również wartościowa pozycja dla lekarza zajmującego się tą tematyką.

Skrzypce od A do Z – Kusiak Jerzy
Książka Jerzego Kusiaka to skarbnica wiedzy o skrzypcach i grze skrzypcowej. Autor szczegółowo omawia konstrukcję skrzypiec, historię lutnictwa, techniki gry na instrumencie oraz prezentuje historię różnych szkół skrzypcowych. Podaje informacje o konkursach skrzypcowych na całym świecie i przedstawia najsłynniejszych wirtuozów.

Podstawy geografii ekonomicznej
Jest to trzecie, zmienione wydanie podręcznika obejmującego podstawową wiedzę z geografii ekonomicznej świata, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Duży nacisk został położony na aktualność omawianych zagadnień, w tym przede wszystkim mapy polityczno-gospodarczej świata oraz odzwierciedlenie zmian zachodzących w Polsce (transformacja…

Biologia Tom 1 Podręcznik Zakres podstawowy - Duszyński Jerzy, Jarmołowski Artur, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Wojciechowska Gabriela

Biologia Tom 1 Podręcznik Zakres podstawowy – Duszyński Jerzy, Jarmołowski Artur, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Wojciechowska Gabriela

 

Podręczniki, zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym, są przeznaczone dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z biologii. Dwa tomy podręcznika w zakresie podstawowym obejmują następujące części: I. Podstawy biologii II. Biologia i czynności życiowe człowieka III. Genetyka IV. Człowiek i środowisko Podręczniki zostały przygotowane przez specjalistów z różnych dziedzin nauk biologicznych. Zapewniają wysoki poziom merytoryczny i gwarantują rzetelne przygotowanie uczniów do matury. Nr dopuszczenia: 5/06

Biologia Tom 5 Podręcznik Zakres rozszerzony – Duszyński Jerzy, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krenz-Niedbała Marta
Podręczniki, zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym, są przeznaczone dla uczbniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z biologii. Nr dopuszczenia: 31/06

Biologia Tom 2 Podręcznik Zakres rozszerzony – Duszyński Jerzy, Błoszyk Jerzy, Grykiel Krystyna, Jackowiak Bogdan
Podręcznik przygotowuje uczniów liceów ogólnokształcących do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. Treści uzupełniono o zagadnienia wynikające ze standardów egzaminacyjnych, które zostały opublikowane w 2003 roku. Zakres materiału obejmuje zagadnienia taksonomii. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: Różnorodność organizmów…

Zwalczanie przestępczości

zwalczanie przestepczosci

Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych

 

W obszarze europejskiej współpracy sądowej i policyjnej mamy dziś znaczne nagromadzenie konkurujących ze sobą instrumentów prawnych, zwłaszcza że od dnia 1 maja 2004 r. Polska wdraża i stosuje w tej dziedzinie przepisy Unii Europejskiej (III filar). Na różnych forach, w odniesieniu do poszczególnych państw, poziom współpracy przybiera odmienny charakter, w szczególności ze względu na inny stosunek do zobowiązań wspólnotowych. Zadaniem tej książki jest ułatwienie poruszania się w gąszczu nakładających się często na siebie przepisów i ułatwienie zrozumienia istoty instytucji i poszczególnych regulacji oraz przedstawienie polskich rozwiązań implementacyjnych, jeżeli takie okazały się potrzebne. Autorzy charakteryzują podstawy i instrumenty prawne przeciwdziałania m.in. korupcji, terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej, nielegalnej imigracji, narkotykom, handlowi ludźmi oraz zwalczania tego rodzaju przestępczości. Przedstawiają także formy współpracy policyjnej między państwami, czyli EUROPOL, pościg transgraniczny. W książce omówiona także została problematyka europejskiego nakazu aresztowania, zabezpieczania dowodów i mienia na terytorium Unii Europejskiej, wzajemnego uznawania orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, współpracy sądowej w ramach Eurojustu, a także Europejskiej Sieci Sądowej.

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym - Filipkowski Wojciech

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym – Filipkowski Wojciech

 

Opracowanie poświęcone systemowi przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym. Głównym nurtem rozważań jest proceder prania pieniędzy. Praca opiera się na wielopłaszczyznowej analizie samego zjawiska oraz adekwatnych regulacji z zakresu różnych dziedzin prawa. Ponadto istniejące regulacje krajowe zostały skonfrontowane ze standardami międzynarodowymi w tym zakresie.

zwalczanie przestepczosci

Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX i XX wieku - Michalska-Warias Aneta

Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX i XX wieku – Michalska-Warias Aneta

 

W XX wieku przestępczość zorganizowana stała się jednym z najniebezpieczniejszych fenomenów przestępczych, a zarazem jednym z najpoważniejszych wyzwań dla współczesnego prawa karnego. Jednak zjawisko organizowania się ludzi w celu popełnienia wspólnie przestępstwa ma długą historię, podobnie jak regulacje prawne służące zwalczaniu takich zjawisk. Autorka podejmuje próbę ukazania rozwoju prawnokarnych sposobów rekacji na zorganizowane zjawiska przestępcze w XIX i XX wieku na ziemiach polskich (pod rządami kodyfikacji zaborcznych, w pierwszym polskim kodeksie karnym z 1932 roku oraz po drugiej wojnie światowej), przedstawiając w tle rozwój zorganizowanych form przestępczości o charakterze politycznym w ówczesnej Europie. Analiza ewolucji prawa karnego w podejściu do problemu zorganizowanej aktywności przestępczej prowadzi do interesujących wniosków na temat rozwoju prawa karnego w omawianym okresie, a także ujawnia pojawiające się w ostatnich latach tendencje do kontrowersyjnego upraszczania zasad odpowiedzialności karnej w przypadku sprawców przynależących do struktur przestępczych, a tym samym powracania do rozwiązań charakteryzujących prawo karne na przełomie XVIII i XIX wieku.

Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku
Dzieje Żydów na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX w. i ich sąsiadów ukazano na obszarze ulegającym wielu przemianom tak pod względem wielkości i przynależności administracyjnej, jak i politycznym. Oddany do rąk Czytelników obszerny tom nie rości sobie pretensji do ujęcia całości problematyki. Prezentowane wyniki badań są w pierwszym rzędzie…

Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku – Moskwin Andriej
Książka Andrieja Moskwina ma szansę wypełnić istotną lukę w polskiej nauce o literaturze i zwrócić uwagę na konieczność badań nad recepcją pisarzy polskich w Rosji. Jest to monografia ważna, potrzebna, rzetelnie napisana i oczekiwana zarówno przez rusycystów, jak i polonistów. Podjęty temat został opracowany w sposób wyczerpujący. Autor,…

Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich – Dziuba Dariusz Tadeusz
„Jest to pierwsza opublikowana praca w tak kompleksowy sposób ujmująca problematykę funkcjonowania giełd na ziemiach polskich. (…) Oryginalność opracowania polega m.in. też na prezentacji szeregu giełd, o których brak jest wzmianki w literaturze ekonomicznej. (…). Opracowanie jest napisane w sposób bardzo przystępny, ciekawy, mogący…

Atlas przestępczości w Polsce 2 - Siemaszko Andrzej, Gruszcyńska Beata, Marczewski Marek

Atlas przestępczości w Polsce 2 – Siemaszko Andrzej, Gruszcyńska Beata, Marczewski Marek

 

W „Atlasie przestępczości w Polsce” zamieszczono dane z lat 1989-1997 dotyczące przestępczości w Polsce. Pozwoliło to na przedstawienie tendencji przestępczości i polityki kryminalnej w sposób obiektywny. Dodatkowo dołączono części zawierające: dane umożliwiające dokonywanie porównań międzynarodowych, dane dotyczące sytuacji kadrowej, organizacyjnej i finansowej organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W książce zamieszczono także podsumowanie głównych tendencji przestępczości i polityki kryminalnej w Polsce lat dziewięćdziesiątych autorstwa Andrzeja Siemaszko.

Atlas przestępczości w Polsce 4 – Siemaszko Andrzej, Gruszczyńska Beata, Marczewski Marek
Wprawdzie lepsze jest wrogiem dobrego, nie sposób było jednak zastosować się do tej użytecznej maksymy przy konstrukcji czwartej edycji Atlasu przestępczości w Polsce. Różni się więc on znacznie od poprzednich (ukazały się one odpowiednio w latach 1994, 1999 i 2003) pod względem zarówno układu, jak i objętości. Wzrastająca ilość danych…

Warszawa Polska Atlas samochodowy
Plan Warszawy w skali 1:17500 i mapa Polski w skali 1:550000- 2 w 1. Atlas samochodowy.

 

Przeczytaj także