kuczałek wos

kuczałek wos

Wiedza o społeczeństwie 1 zeszyt ćwiczeń - Kuczałek Irena, Urban Maria

Wiedza o społeczeństwie 1 zeszyt ćwiczeń – Kuczałek Irena, Urban Maria

Zeszyt zadań stanowi dopełnienie i rozszerzenie treści podręcznika. Zadania wymagają od Was samodzielnego myślenia i zajęcia stanowiska w wielu sprawach dotyczących życia społecznego i politycznego.

Wiedza o społeczeństwie 3 Zeszyt ćwiczeń Część 2 – Urban Maria
Moduł: „Wychowanie do życia w rodzinie”, czyli część 2 podręcznika „Wiedza o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum” została opracowana w formie zeszytu do ćwiczeń. Treści zawarte w zeszycie koncentrują się wokół zagadnień związanych z planowaniem rodziny oraz zagrożeń współczesnej cywilizacji. Ujęcie tematyki tego modułu w formie ćwiczeń…

Wiedza o społeczeństwie I. Zeszyt zadań – Iwona Walendziak
Niniejszy zeszyt w zasadzie jest skorelowany z podręcznikiem do klasy I gimnazjum, autorstwa Ireny Kuczałek, Danieli Ury, Marii Urban. Jednak to w gruncie rzeczy uniwersalne opracowanie kształtuje umiejętności niezbędne współczesnemu człowiekowi, takie jak: analiza różnych źródeł informacji, rozumienie pojęć i właściwe ich…

kuczalek wos

Wiedza o społeczeństwie Podręcznik Część 2 – Kuczałek Irena, Urban Maria

Seria podręczników do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum składa się z dwóch części. Nr dopuszczenia: 225/2/2010.

Wiedza o społeczeństwie Podręcznik Część 3 Prawo – Izdebski Hubert
W części III podręcznika – Prawo – autor podejmuje najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem i stosowaniem prawa.

Wiedza o społeczeństwie Podręcznik – Malionowska Izabela, Ura Daniela, Urban Urszula
Wiedza o społeczeństwie Podręcznik dla liceum, technikum, zakres podstawowy. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego. Nr dopuszczenia: 386/02

Nowa matura Historia i wos, 1945-XXI wiek poziom podstawowy i rozszerzony Matura i nowe egzaminy predyspozycji Zagadnienia maturalne - Pruszanowski Paweł, Kościałkiewicz Marian

Nowa matura Historia i wos, 1945-XXI wiek poziom podstawowy i rozszerzony Matura i nowe egzaminy predyspozycji Zagadnienia maturalne – Pruszanowski Paweł, Kościałkiewicz Marian

W podręczniku zawarto opracowane tematy egzaminacyjne z zakresu historii najnowszej Polski i Świata po 1945 roku, a także zagadnieniami z wiedzy o społeczeństwie i geografii politycznej.

Nowa matura Historia poziom podstawowy standard matury 2005-2007 Arkusze egzaminacyjne – Pruszanowski Paweł
Niniejsza książka powstała z myślą o tych, którzy będą zdawać egzamin maturalny z historii na poziomie podstawowym. Zawiera przykładowe zestawy egzaminacyjne obejmujące swoją tematyką wydarzenia od średniowiecza po XX wiek.

Nowa matura Historia poziom rozszerzony standard matury 2005-2007. Arkusze egzaminacyjne – Makaruk Renata, Tomaszczyk-Pacuła Katarzyna
Niniejsza książka powstała z myślą o tych, którzy będą zdawać egzamin maturalny z historii na poziomie rozszerzonym. Zawiera przykładowe zestawy egzaminacyjne obejmujące swoją tematyką wydarzenia od średniowiecza po XX wiek.

kuczalek wos

Felietony radiowe - Woś Maria

Felietony radiowe – Woś Maria

Wybór felietonów radiowych wybitnej dziennikarki, Marii Woś, wyemitowanych na falach Polskiego Radia Wrocław.

Gatunki prasowe – Wojtak Maria
Książka zawiera wieloaspektową charakterystykę podstawowych gatunków prasowych. Przedstawia najważniejsze wyznaczniki strukturalne, poznawcze, pragmatyczne i stylistyczne wzmianki, notatki, wiadomości, zapowiedzi, sylwetki, komentarza, felietonu, wywiadu i reportażu. W ramach metodologicznie ujednoliconej, oryginalnej prezentacji pokazano…

Nieprawe łoże – Wolski Marcin
Tak jak wszyscy moi rówieśnicy, czekałem w młodości od niedzieli do niedzieli na kolejny „Matriarchat” albo inną powieść Wolskiego. I to się nie zmieniło; chyba o tyle, że dziś Marcin pisze jeszcze bardziej brawurowo, niż wtedy, no i nie musi się obcyndalać z cenzurą. [Rafał A. Ziemkiewicz] Kolejna znakomita powieść Marcina Wolskiego…

Nowa matura WOS Repetytorium - Krzesicki Piotr

Nowa matura WOS Repetytorium – Krzesicki Piotr

Repetytorium z wiedzy o społeczeństwie powstało z myślą o tych, którzy chcieliby ugruntować swą wiedzę przed egzaminem maturalnym. Pomoże ono poznać praktyczną stronę funkcjonowania społeczeństwa, państwa i świata polityki. Znajdziemy tu również sporo informacji, opatrzonych przykładami, z dziedziny socjologii społecznej, konfliktów etniczno-religijnych czy pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Poza materiałem posiadającym teoretyczny charakter zawartych zostało wiele informacji technicznych – tabel, analiz i fragmentów artykułów. Ważny element to ćwiczenia na końcu każdego z rozdziałów oraz krótkie słowniczki z istotnymi pojęciami

Nowa matura Język niemiecki poziom podstawowy i rozszerzony Ćwiczenia i testy
Niniejsza książka powstała z myślą o tych, którzy będą zdawać egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka niemieckiego. Zawiera 24 zestawy ćwiczeń, testów i zadań do maturalnych arkuszy egzaminacyjnych. Zadania te zostały pogrupowane w zestawy i zaopatrzone w klucz odpowiedzi.

Nowa matura Geografia Zadania – Gut Marcin
Jest to zbiór zadań, które pomogą w przygotowaniu się do matury z geografii. Zakres programowy jest zgodny z materiałem obowiązującym w szkołach ponadgimnazjalnych. Publikacja zawiera 14 rozdziałów, w których zamieszczone zostały treści dotyczące zarówno poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego. Uczeń znajdzie tu przykłady zadań do…

Słownik cytatów łacińskich - Landowski Zbigniew, Woś Krystyna

Słownik cytatów łacińskich – Landowski Zbigniew, Woś Krystyna

„Słownik cytatów łacińskich” to alfabetycznie ułożony zbiór łacińskich sentencji, aforyzmów, przysłów, zaklęć, „złotych myśli”, inskrypcji, fraz i cytatów literackich, terminów naukowych, logicznych i prawniczych.

Słownik Terminów Literackich – Nosowska Dorota
Słownik skierowany jest do licealistów oraz do studentów kierunków humanistycznych. Jest publikacją przydatną nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale także w domu, podczas lektury tekstów historyczno-czy teoretycznoliterackich. Fachowa terminologia została wyjaśniona przystępnym językiem, a szereg przykładów z literatury obrazuje użycie…

Świat arabski Leksykon – Landowski Zbigniew
„Nie każdy, kto sieje, zbiera; nie każdy, kto wędruje, staje u celu; nie każdy, kto szuka, znajduje”. Abu Hamid Muhamad al-Ghazali (1058-1111) Zbigniew Landowski, adiunkt w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, jest autorem m.in. kilku prac leksykograficznych i tłumaczem literatury pięknej….

Przeczytaj także