historia śladami przeszłości

historia śladami przeszłości

historia sladami przeszlosci

Cor hominis Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością

 

Spis Treści : STANISŁAW ROSIK, PRZEMYSŁAW WISZEWSKI, Wstęp Emocje w metodzie ANDRZEJ MIERZWIŃSKI, Kantowskie inspiracje ANETA PIENIĄDZ, Czy historykowi wolno się gorszyć? Wokół „Antapodosis” (IV, 12) Liutpranda z Cremony WOJCIECH MISCHKE, Emocje wokół Zjazdu Gnieźnieńskiego – świadectwa źródeł i spory historyków PRZEMYSŁAW WISZEWSKI, Zemsta, zemsta na wroga… czy wyzwanie? Rzecz o obcinaniu głów zmarłym i społecznym wymiarze emocji (Ebo, III,13) JACEK DĘBICKI, Namiętności a życie codzienne. Z przywołaniem Śląska nowożytnego ANNA ODRZYWOLSKA-KIDAWA, „Ardelion” – prymas Jan Łaski w opinii Andrzeja Krzyckiego PIOTR BOROŃ, „Przeciw upodleniu dziejów Polski” i w obronie prawdy – Jana Andraulta de Buy Antosewicza „Obrona Kadłubka i Długosza…” ZUZANNA MORAWIECKA, ADAM NOBIS, Przylądek Dobrej Nadziei i innych uczuć LUCYNA HARC, Pasja, kpina, złośliwość i… uwielbienie. Karla Ludwiga von Klöber und Hellscheborn widzenie historii Śląska BOŻENA PŁONKA-SYROKA, „Neurotyczna osobowość naszych czasów”. Karen Horney jako źródło do historii emocji Namiętność rządzi światem – świat skryty za emocjami ADRIEN QUÉRET-PODESTA, Między żartem a nienawiścią. Emocje w relacjach o św. Wojciechu i św. Brunonie z Kwerfurtu w „Kronice” Ademara z Chabannes JAKUB MORAWIEC, Wielkie namiętności i ich społeczno-polityczne reperkusje na przykładzie „Hallfredar saga” i „Bjarnar saga Hitdaelakappa”…

Niemiecki w 4 tygodnie – Dajas Rausch Hilde, Wolski Przemysław
Zawiera: podręcznik, 2 CD audio Kurs języka włoskiego dla kontynuujących naukę! Znakomite, efektywne doskonalenie sprawności językowej 28 lekcji .

O miłości prawdziwej Powołanym do małżeństwa
Album pomyślany został jako swoisty chrześcijański przewodnik dla wszystkich małżeństw i rodzin, a zarazem pamiątka przyjęcia sakramentu małżeństwa lub jego jubileuszu. Zawiera zbiór refleksji na temat małżeństwa i rodzicielstwa opartych o nauczanie Kościoła, wypowiedzi Jana Pawła II i nade wszystko przykład św. Joanny Beretty Molli. W…

Homilie na ewangelię dzieciństwa – Przybylski Ryszard
Pierwsze krajowe wydanie książki opublikowanej w Paryżu w 1990 roku nakładem Éditions du dialogue. „Na urok tej książki złożyły się, najczęściej zgadzające się jak ogień z wodą, erudycja i poezja. Jest to dzieło uczone i literackie. Jest to egzegeza biblijna, patrologia, historia literatury i malarstwa. Autor po przywołaniu…

Przeszłość jako przedmiot wiary Historia i filozofia w myśli średniowiecza - Pomian Krzysztof

Przeszłość jako przedmiot wiary Historia i filozofia w myśli średniowiecza – Pomian Krzysztof

 

„Spędziłem lata na czytaniu erudytów na czele z Bayle’em, ale kroniki średniowieczne znałem bardzo wyrywkowo i, co gorsza, zupełnie nie rozumiałem zasad, jakimi kierowali się ich autorzy. Prawdę mówiąc, nie rozumiałem nie tylko kronik, ale i wszelkich innych tekstów średniowiecznych. Jak można było uznawać moc przekonywającą dowodów istnienia Boga? Jak można było uważać za realne demony i anioły? Jak można było układać byty dane w doświadczeniu wedle przypisywanej im doskonałości? Jak można było utrzymywać, że cokolwiek się porusza, czyni to za sprawą przyczyny wobec tego czegoś zewnętrznej?” z przedmowy Krzysztofa Pomiana „Przeszłość jako przedmiot wiary rozpoczyna się analizą dwóch kronik średniowiecznych, a ściślej – dwóch zawartych w nich legend etnogenetycznych. Pokazuje mianowicie, jak w wieku VI Getica wpisywała dzieje Gotów (i Scytów) w paradygmat biblijny, czyniąc ich potomkami Magoga, syna Jafeta, i jak w wieku VII kronika Fredegara wywodziła z kolei Franków od trojańskiego króla Priama. Obie kroniki miały swego czasu czytelny sens polityczny […]. Aż w XII wieku kolejni przepisywacze zaczęli je poprawiać, dopasowywać do innych przekazów, coraz bardziej modyfikować. Aby w końcu, w XV wieku, całkowicie je odrzucić”. z recenzji Małgorzaty Szpakowskiej

Zarys historii filozofii – Kalka Krzysztof
Niniejsza książka ma cel przede wszystkim dydaktyczny: wprowadzenie w historię filozofii. W ostatnich latach ukazało się w języku polskim kilka podobnych podręczników. Ta pozycja jest tylko jedną z wielu, które w krótkiej formie i w możliwie przystępny sposób przedstawiają najważniejsze elementy dziejów myśli ludzkiej.

Uzdrawianie serca przez słowo i towarzyszenie duchowe CD – Wons Krzysztof
Smutek, rozczarowanie i poczucie osamotnienia z powodu życiowych strat prowadzą nierzadko do ucieczki od życia i do „sklerozy serca”. Modlitwa Słowem i towarzyszenie kierownika duchowego pomagają w uzdrawianiu serca i odczytaniu własnej historii życia „oczami” Boga. 1CD – Uzdrowienie wewnętrzne – droga do głębi serca (Łk 24, 13-35) 2CD -…

historia sladami przeszlosci

Ilustrowana historia Polski - Borucki Marek

Ilustrowana historia Polski – Borucki Marek

 

Ilustrowana historia Polski jest przeznaczona dla wszystkich miłośników dziejów ojczystych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Obejmuje dzieje naszego kraju od jego początków do czasów współczesnych. O przeszłości Polski Autor opowiada atrakcyjnym językiem, wzbogacając tekst licznymi ciekawostkami i anegdotami, szczegółami biograficznymi z życia sławnych ludzi oraz cytatami z tekstów źródłowych. Przejrzysty układ graficzny i bogactwo ilustracji są dodatkową zachętą do sięgnięcia po książkę.

Historia Polski do 1997 roku – Borucki Marek
Książka przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich (klasy I _ IV), maturzystów, zdających na wyższe uczelnie czy jakiekolwiek egzaminy z historii Polski.Napisana jest językiem przystępnym, zrozumiałym, zawiera wszystkie niezbędne zagadnienia od samych początków państwa polskiego aż do czasów współczesnych.

Historia Polski do 2005 roku – Borucki Marek
Książka przeznaczona dla młodzieży szkół średnich, maturzystów, osób ubiegających się o przyjęcie na wyższe uczelnie oraz zdających jakiekolwiek egzaminy z historii, a także wszystkich miłośników dziejów ojczystych, pragnących mieć w swojej bibliotece kompendium wiedzy z historii Polski. Autor przedstawia pełny zakres historii naszego kraju,…

Ilustrowana geografia Polski – Tomasz Kaczmarek i inni
wydawnictwo: Publicat ISBN: 83-245-0171-1 liczba stron: 120 wymiary: 21 x 27,5 okładka: twarda I L U S T R O W A N A G e o g r a f i a P o l s k i przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z położeniem, przeszłością geologiczną, środowiskiem naturalnym i gospodarką naszego kraju. W syntetyczny sposób opisuje krainy geograficzne, obok…

Kim są Słowacy? Historia Kultura Tożsamość

Kim są Słowacy? Historia Kultura Tożsamość

 

Tom esejów intelektualistów słowackich i polskich Kim są Słowacy? powstał z potrzeby zredukowania obustronnego deficytu wiedzy o sobie. Pytanie zawarte w tytule oznacza dla Słowaków przede wszystkim chęć zobaczenia własnej twarzy w lustrze, za które posłużyć może polska, sąsiedzka perspektywa. Odpowiedź na to samo pytanie uzmysławia Polakom paradoks tego sąsiedztwa: Słowacy są sąsiadami językowo najbliższymi, a równocześnie najsłabiej w Polsce znanymi! Książka, stanowiąca zapis debaty, która odbyła się jesienią 2004 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, jest zarazem antologią opinii ludzi nauki, kultury, polityki na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości jednego z najmłodszych narodów Europy. Wyzwania, wobec których stanęli Słowacy, w pewnym stopniu odzwierciedlają dawniejsze, obecne, a może i przyszłe dylematy europejskie. Lekcja płynąca z tego doświadczenia jest więc niezwykle pouczająca.

Kim są Słowacy? Historia Kultura Tożsamość (wersja w języku słowackim)
Książka w słowackiej wersji językowej. Tom esejów intelektualistów słowackich i polskich Kim są Słowacy? powstał z potrzeby zredukowania obustronnego deficytu wiedzy o sobie. Pytanie zawarte w tytule oznacza dla Słowaków przede wszystkim chęć zobaczenia własnej twarzy w lustrze, za które posłużyć może polska, sąsiedzka perspektywa. Odpowiedź na…

Oksfordzka ilustrowana historia filozofii
Oto napisana przez zespół wybitnych specjalistów kompetentna i całościowa historia filozofii Zachodu od jej najwcześniejszych początków po dzień dzisiejszy. Książka zawiera ponad 150 czarno-białych oraz barwnych ilustracji wzbogacających tekst zasadniczy.

Wielkie pytanie

Wielkie pytanie - Erlbruch Wolf

Wielkie pytanie – Erlbruch Wolf

 

Tytułowe „Wielkie pytanie” o sens istnienia nie zostaje postawione wprost. Książka ta złożona jest z samych odpowiedzi, ale nie ma w sobie nic z zarozumialstwa poradników. Na „Wielkie pytanie” nie ma odpowiedzi poprawnych bądź złych. Są odpowiedzi różne. Tak różne jak postaci, które ich udzielają: babcia, pilot, pies czy kamień. Choć czasem odpowiedzi spotkają się w jakimś prostym rymie, niech nie zwiedzie nas ta dźwiękowa zbieżność. W każdej z nich, niczym w kapsułce zawiera się własna i niepowtarzalna wizja świata. Niepowtarzalna jak ilustracje Wolfa Erlbrucha, który tym razem jest również autorem tekstu książeczki. Erlbruch zaprasza dziecko do zastanowienia się nad pytaniem nurtującym nas od zawsze: „dlaczego jesteśmy na świecie?”. W tym najgłębszym znaczeniu słowa „dlaczego?”, czyli także „po co?”. To naprawdę „Wielkie pytanie”. W gruncie rzeczy nie sposób wyobrazić sobie większego.

Wielkie wyzwanie – Osho
Znajdziesz tu doświadczenie człowieka oświeconego, buddy XX wieku, odpowiadającego na pytania ludzi takich jak ty i ja, ludzi czujących (jak i ty, inaczej nie czytałbyś tej książki), że w życiu jest coś więcej niż to, co widzą oczy. Osho o tym wszystkim opowiada: od boga i wiary po egzystencję i świadomość, od frustracji i cierpienia po miłość…

Straszna piątka – Erlbruch Wolf
„Straszna piątka” – autorska książka Wolfa Erlbrucha o piątce charakterystycznych nieudaczników, którzy rozkręcają interes życia! Historia ropuchy, szczura, nietoperza, pająka i hieny świetnie wzmacnia poczucie własnej wartości u dzieci i dorosłych. Zachęcam do lektury fragmentów…

Wielkie pytania – Kutschera Franz
Książka jest wynikiem refleksji autora na temat sensu życia, naszej przyszłości i we wszechświecie…

wielkie pytanie

Wielkie pytania – Kutschera Franz (twarda oprawa)

 

Książka jest wynikiem refleksji autora na temat sensu życia, naszej przyszłości i we wszechświecie…

Wielkie poszukiwania Zamek – Bingham Jane
?Wielkie poszukiwania: zamek” to kompendium wiedzy na temat życia codziennego w zamkach budowanych na przestrzeni wieków i książka pełna niezwykłych zagadek. Duże i szczegółowe ilustracje ukazują zabudowania oraz ich mieszkańców w czasie zajęć charakterystycznych dla opisywanej epoki. Sceny z zamkowego życia są jednocześnie pasjonującą…

Wielki napad – Zgierun Anna
Wybierz się z nami do tajemnicznej krainy Antro. Ale co to za kraina? – pytasz. Planeta Antro to Ty. Czy wiesz, co tu się dzieje? Kto jest Twoim przyjacielem, a kto wrogiem? Kto i w jaki sposób próbuje Cię atakować? Jak się obronić przed groźnym napadem? Poznaj drużynę majora Limfocyta. Odwiedź centrum dowodzenia i nie pozwól wrogom przejąć…

Wielkie pytania psycholgii - Łukaszewski Wiesław

Wielkie pytania psycholgii – Łukaszewski Wiesław

 

Czy świat społeczny może istnieć i sprawnie funkcjonować bez psychologii? Wszystko wskazuje na to, że nie. Problem rozumienia zachowań ludzkich, problem przewidywania własnych i cudzych postępków, umiejętność wyprzedzania zdarzeń, a także rozumienie powodów własnych zachowań, zdolność do adaptacyjnej zmiany zachowania własnego czy cudzego, zdolność do odróżnienia tego, co jest wartościowe i ważne, od tego, co jest błahe i bezwartościowe – to umiejętności zapewniające przetrwanie. Oczywiście, można na te zjawiska odmiennie patrzeć.

Wielki sennik współczesny – Winczewski Mirosław
Zapamiętajcie swoje sny. Śnicie co noc, tylko prawie zawsze zapominacie swoje sny. Sen pozostaje w Waszej pamięci bardzo krótko. Nawet, jeśli tuż po przebudzeniu pamiętacie, co Wam się śniło, to pamięć zaskakująco szybko ulatuje. W tym miejscu dam radę, która jest stosowana i sprawdzona została przez tysiące pokoleń.

Wielkie malowanie 2 – Kruszewski Włodzimierz
Krzyżówki obrazkowe Zabawy logiczne Labirynty

wielkie pytanie

Pięć życzeń. Jak odpowiedź na jedno pytanie może zmienić całe Twoje życie - Gay Hendricks

Pięć życzeń. Jak odpowiedź na jedno pytanie może zmienić całe Twoje życie – Gay Hendricks

 

Przekuwaj pragnienia w cele Inspiracja do zmiany życia na lepsze Wewnętrzna siła do przeobrażania swojego świata Szczęśliwe spełnianie wszystkich Twoich życzeń Pytania pozwalające znaleźć właściwe odpowiedzi Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce Nie czekaj na promocję u złotej rybki! Nigdy nie wiesz, kiedy to się stanie — kiedy nagle ktoś lub coś odmieni Twój prywatny świat. W dodatku nie musi być to wcale wydarzenie powszechnie uznawane za życiowy przełom. Często to właśnie krótkie chwile, nieoczekiwane rozmowy czy przypadkowo poznani ludzie całkowicie zmieniają tor pociągu, którym właśnie jedziesz. Gay Hendricks doświadczył takiego szczególnego momentu podczas rozmowy na jednym z przyjęć. Rada, którą otrzymał w czasie tamtego magicznego spotkania, umożliwiła mu rozpoczęcie wymarzonego życia. W swojej książce strona po stronie przekazuje Ci cenną wiedzę, którą wówczas zdobył. Może to, że wziąłeś ją do ręki, wcale nie jest zbiegiem okoliczności? Ta książka kryje w sobie dwa wielkie dary: niesamowitą historię oraz sposób na przyśpieszenie manifestacji Twoich celów i pragnień. Przekonaj się, czy nadszedł czas, by Twoje sny stały się rzeczywistością… Wyobraź sobie: siebie za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Zadaj sobie pytanie: czy Twoje życie było całkowicie udane? Odpowiadając na nie, zastanów się: czego Ci brakowało, aby je określić jako w pełni szczęśliwe? A teraz przekształć swoje życzenie w cel, który chciałbyś osiągnąć, i zacznij o nim myśleć w czasie teraźniejszym. Kiedy faktycznie Twoje życie stanie się już w większości zapisaną księgą, zrozumiesz, że…

Księga odpowiedzi na trudne pytania dotyczące życia – Grun Anselm
Są takie pytania, które towarzyszą ludziom od wieków. Są sytuacje, które podważają sens życia i zmuszają do zastanowienia: Dlaczego przydarzyło się to właśnie mnie? Co zrobiłem źle? Czy mogłem postąpić inaczej? Czy będę jeszcze szczęśliwy? Po co właściwie żyję? Przed każdym z nas staną kiedyś takie pytania. Anselm Grün udziela na nie…

Odpowiedzi na pytania o miłość i uczucia – Doldi Marco
Książka zawiera 50 pytań dzisiejszych nastolatków. Przemyślenia, odczucia, wątpliwości krzyżują się w szczerym i pozbawionym hipokryzji dialogu o miłości, życiu uczuciowym, seksualności, przyjaźni. Autor udzielając odpowiedzi, nie unika najtrudniejszych problemów. Walorem książki jest prosty i komunikatywny język . Na końcu każdego rozdziału…

Odpowiedzi na pytania stawiane przez życie – Abeln Reinhard, Kner Anton
Co mogę zrobić z moją samotnością? W jaki sposób mogę sobie dać radę z lękiem? Czy powinienem zapomnieć moje winy? W jaki sposób mogę na nowo rozpocząć? Czy powinienem pojednać się z moimi nieprzyjaciółmi?. Niniejsza książka, podejmując te oraz podobne problemy i pytania stawiane nam często przez życie, proponuje wiele praktycznych sugestii i…

Arka Przymierza

Arka Przymierza

 

Licząca 3000 lat Arka Przymierza do dziś rozpala wyobraźnię poszukiwaczy skarbów, archeologów i wyznawców. Gdzie obecnie znajduje się skrzynia, w której Mojżesz umieścił tablice z Dziesięciorgiem Przykazań Jak to możliwe, że jeden z najważniejszych przedmiotów w historii zaginął bez śladu Istnieje wiele teorii dotyczących obecnego miejsca przechowywania Arki Przymierza, ale czy choć jedna z nich jest prawdziwa Odpowiedź na to pytanie przynosi film Tajemnica zaginionej Arki, prezentujący obecny stan wiedzy na temat tego starożytnego, bezcennego artefaktu.

Kazimierz
Gdzie są te żydowskie – kresowe, ale i mazowieckie, małopolskie – miasteczka, owe znane z literatury i piosenek „sztetle”? Wiemy: one umarły. Dokładniej – zostały zamordowane…

Parada zwierzątek – Nolan Allia Zobel
Zwierzątka szykują się do wielkiej parady, ale niestety pogubiły swoje instrumenty! Kiedy otworzysz klapkę na każdej stronie, usłyszysz dźwięki fletu, skrzypiec, trąbki i bębenka, na których grają kotek, lis, myszka i świnka. Czy uda im się zagrać wspólnie na paradzie? Przekonasz się, przeglądając książeczkę! Dzięki wesołym dźwiękom…

Ręka Śmierci
Jeden z pierwszych filmów Johna Woo. Historia zemsty jaką muszą wymierzyć 4 uczniowie klasztoru Shaolin Manchu, mordercy ich mistrza. Czterej mistrzowie wschodnich sztuk walk jednoczą swoje siły i wypowiadają walkę przeciwnikowi. W głównej róli wystepuje Jackie Chan. Film zremasterowany cyfrowo.

Tajemnica Zaginionej Arki

Tajemnica Zaginionej Arki

 

Licząca 3000 lat Arka Przymierza do dziś rozpala wyobraźnię poszukiwaczy skarbów, archeologów i wyznawców. Gdzie obecnie znajduje się skrzynia, w której Mojżesz umieścił tablice z Dziesięciorgiem Przykazań? Jak to możliwe, że jeden z najważniejszychprzedmiotów w historii zaginął bez śladu? Istnieje wiele teorii dotyczących obecnego miejsca przechowywania Arki Przymierza, ale czy choć jedna z nich jest prawdziwa? Odpowiedź na to pytanie przynosi film „Tajemnica zaginionej Arki”, prezentujące obecny stan wiedzy na temat tego starożytnego, bezcennego artefaktu.

Tajemnica zaginionej cywilizacji Anasazi
Imponujące kamienne budowle przy­klejone do ścian Mesa Verde stanowią największą zagadkę południowo-za­chodniego obszaru Ameryki Północnej. Dlaczego w XIII w. Indianie Anasazi porzucili swoje wioski i osiedlili się na niedostępnych urwiskach? Co spowodowało, że kilkadziesiąt lat później odeszli stamtąd i wkrótce całkowicie zniknęli z kart…

Tajemnica zamyślenia

Tajemnice Masonerii
Masoneria ponadnarodowa, elitarna i częściowo tajna organizacja o wielowie­kowej tradycji budziła nie tylko ciekawość, lecz także nieufność i podejrzliwość. Wol­nomularskie symbole można znaleźć w wie­lu miejscach na świecie, m.in. w budynku Kapitolu i pomniku Waszyngtona w Sta­nach Zjednoczonych, bo to właśnie maso­neria odegrała ważną rolę w…

 

Przeczytaj także