fizyka i asronomia dla gimnazjum

fizyka i asronomia dla gimnazjum

fizyka i asronomia dla gimnazjum

Fizyka z komputerem dla gimnazjum – Barbara Zegrodnik, Łukasz Zegrodnik

 

Opanuj tajniki fizyki, korzystając z możliwości, jakie oferuje Ci komputer Rozwiąż zadania za pomocą Excela Przeprowadź symulacje komputerowe i doświadczenia Poznaj fizykę na praktycznych przykładach Komputer w fizyce można wykorzystać do różnych zadań. Może on zastąpić kartkę papieru i długopis, a także służyć jako narzędzie do rozwiązywania zadań. Może również ułatwić zrozumienie zagadnień teoretycznych — dzięki możliwości przedstawienia zależności pomiędzy wielkościami fizycznymi na przykładach zaczerpniętych z otaczającego nas świata. Nauka fizyki z komputerem polega na tworzeniu, analizowaniu i interpretowaniu wykresów oraz wyciąganiu wniosków i tworzeniu na ich podstawie nowych informacji. „Fizyka z komputerem dla gimnazjum” to książka, dzięki której poznasz nowy, aktywny sposób poznawania świata fizyki. Nauczysz się wykorzystywać arkusz kalkulacyjny Excel do rozwiązywania zadań i przygotowywania wykresów. Dowiesz się, w jaki sposób za pomocą komputera analizować zjawiska fizyczne i przeprowadzać ich symulacje. Przekonasz się, jak wzory i definicje wiążą się z tym, co Cię otacza. Każdy przykład jest przedstawiony w postaci sekwencji czynności, które należy wykonać, co bardzo ułatwi Ci ich zrozumienie.

Fizyka z komputerem dla liceum i technikum – Maciej Zawacki
Poznaj świat fizyki, korzystając z nowoczesnych metod Naucz się korzystać z arkusza kalkulacyjnego Opanuj sposoby numerycznego rozwiązywania zadań fizycznych Przeprowadź symulacje zjawisk fizycznych Komputer jest podstawowym narzędziem stosowanym w laboratoriach, zarówno badawczych, jak i dydaktycznych. Za jego pomocą można przeprowadzić…

Fizyka SMS – Zegrodnik Barbara, Zegrodnik Michał
Przydatna wiedza Praktyczne wskazówki Łatwe szukanie

Fizyka dla gimnazjum Część 1 Zbiór zadań - Kulpa Władysław, Trzeciak Anna

Fizyka dla gimnazjum Część 1 Zbiór zadań – Kulpa Władysław, Trzeciak Anna

 

Numer dopuszczenia 131/1/2009 Cykl składa się z 4 części. W każdej z nich materiał nauczania jest podzielony na 30 lekcji. Nie wskazano podziału materiału na klasy, zakładając, że dokona tego nauczyciel stosownie do przydziału godzin. W każdej części podręcznika są przykładowo rozwiązane zadania rachunkowe lub przykładowo opracowane wyniki doświadczeń w formie wykresów lub tabel.

Fizyka zeszyt ćwiczeń część 1 – Kulpa Władysław
Niniejszy zeszyt ćwiczeń jest skorelowany z podręcznikiem „Fizyka dla gimnazjum, część 1 ” autorstwa Anny Kaczorowskiej Numer dopuszczenia: MEN 131/1/2009

Fizyka Zbiór zadań Część 2 – Mroszczyk Wiesław, Salach Jadwiga
Zbiór zadań przygotowany został zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Zadania opracowano przede wszystkim z myślą o uczących się fizyki w zakresie kursu podstawowego w nieco zwiększonej liczbie godzin. Ze względu na dużą różnorodność zadań, ze zbioru mogą także korzystać uczący się fizyki w rozszerzonym zakresie. Zadania mają różny…

Zbiór dyktand Gimnazjum – Kremiec Anna
Pisownia wielką i małą literą Zasady Dyktanda (15) Pisownia „ó” i „u” oraz wyjątki Zasady Dyktanda (16) Pisownia „rz” i „ż” oraz wyjątki Zasady Dyktanda (15) Pisownia „h” i „ch” Zasady Dyktanda (15) Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy Zasady Dyktanda (15)…

fizyka i asronomia dla gimnazjum

Fizyka i astronomia dla gimnazjalistów - Stępiński Jeremi

Fizyka i astronomia dla gimnazjalistów – Stępiński Jeremi

 

Książka zawiera bogaty zestaw pojęć, reguł i wzorów objętych programem nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum.

Biologia dla gimnazjalistów – Fleszar Ewa
Biologia dla gimnazjalistów Prościej jaśniej – komórki – tkanki – narządy – układy – organizm

Jak pisać wypracowania dla gimnazjalistów – Biernacka Ewa Herman Wilga
W książce znajdziesz szczegółowe wskazówki i ćwiczenia potrzebne w praktycznej nauce pisania: podania, życiorysu, opowiadania, opisu, charakterystyki, recenzji, rozprawki.

Czytanie ze zrozumieniem dla gimnazjalistów – Giedrojć Magdalena
Dzięki publikacji o tak bogatej i różnorodnej treści zdobędziesz wcale niełatwą do opanowania umiejętność odczytywania ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, przewidzianych programem nauczania w gimnazjum.

Fizyka dla gimnazjalistów. To proste - Machowina Renata

Fizyka dla gimnazjalistów. To proste – Machowina Renata

 

Książka jest adresowana do tych uczniów gimnazjum, którzy mają kłopoty z rozwiązywaniem zadań z fizyki. Będzie cenną pomocą w czasie trzech lat nauki fizyki i ułatwi przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Historia dla gimnazjalistów Prościej i łatwiej – Noiszewska Halina
– zagadnienia historyczne zawarte w programach nauczania w gimnazjum – tabele, schematy, zestawienia – podział na epoki, najważniejsze daty, zdarzenia – skorowidz.

Matematyka dla gimnazjalistów 3 Podręcznik – Kłaczkow Krzysztof, Kurczab Marcin, Świda Elżbieta
Serię matematyka dla gimnazjalistów wyróżnia jasny, precyzyjny i przyjazny uczniom sposób wykładu, który sprzyja zrozumieniu matematyki. Ciekawe przykłady i ćwiczenia pozwolą utrwalić wiedzę i nabyć umiejętności niezbędne w dalszych latach nauki.

Boomerang elementarny II

Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej - Kochan Katarzyna Barbara

Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej – Kochan Katarzyna Barbara

 

Monografia „Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej” ma charakter historyczno – pedagogiczny. Składa się ona z trzech rozdziałów o układzie chronologiczno – problemowym. Rozdział pierwszy daje wgląd w uwarunkowania edukacji elementarnej w II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, ówczesnych kwestii ludnościowych oraz problemów występujących w szkolnictwie powszechnym. Rozdział drugi poświęcony jest omówieniu funkcjonowania kształcenia początkowego w dwudziestoleciu międzywojennym. Przedstawieni są uczniowie i inni uczestnicy nauczania elementarnego oraz pracujący na tym szczeblu szkolnym nauczyciele. Ponadto ukazane są formy organizacyjne nauczania początkowego, jego cele i zadania, treści oraz stosowana metodyka pracy i wykorzystywane środki dydaktyczne. W rozdziale trzecim na tle polityki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dotyczącej doboru podręczników szkolnych, analizie poddane zostają elementarze porozbiorowe, wykorzystywane do nauki czytania i pisania w II Rzeczypospolitej. Wnioski z dokonanych badań znajdują się w zakończeniu.

Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej – Furmanowska Mirosława
Rodzina jako przedmiot doktryn i badań naukowych w Drugiej Rzeczypospolitej Charakterystyka społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej Formy wspierania rodzin

Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. – Chrzanowski Tadeusz
Kontynuacja książki prof. Tadeusza Chrzanowskiego Sztuka w Polsce. Od Piastów do Jagiellonów. W barwny i przystępny sposób prezentuje sztukę 4 stuleci – od początków monarchii elekcyjnej do lat 80. XX wieku – powstającą na ziemiach należących w poszczególnych okresach do Rzeczypospolitej i tworzących z nią wspólny krąg kulturowy….

Sergiusz Piasecki w III Rzeczypospolitej – Woźniok Agata
Autorka przybliża postać tego znanego pisarza i omawia odbiór jego twórczości przez czytelników w okresie III Rzeczpospolitej. Sergiusz Piasecki – polski pisarz, publicysta polityczny, oficer wywiadu, żołnierz Armii Krajowej – w swej twórczości ukazywał życie w Rosji sowieckiej, często z własnego doświadczenia, oraz istotę systemu…

Boomerang elementarny II

Boomerang Starter Podręcznik Język angielski – Newbery Paul, Newbery Kamilla

 

Podręcznik BOOMERANG Starter przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających naukę języka angielskiego w gimnazjum. Materiał każdej sekcji odpowiada jednostce lekcyjnej. Gramatyka jest prezentowana w sposób indukcyjny, co pozwala uczniom w bardziej świadomy sposób poznawać język i samodzielnie wypracowywać reguły. 10 sekcji powtórzeniowych pomaga uczniom zapamiętać nowe treści, a także kształtuje w nich świadomość zdobytych umiejętności językowych. Nr dopuszczenia: 31/01

Boomerang intermediate 2 CD Język angielski – Newbery Kamilla Newbery Paul
Boomerang intermediate 2 płyty CD Język angielski dla gimnazjum.

Boomerang Intermediate Podręcznik Język angielski – Newbery Paul, Newbery Kamilla, Kusiak Monika
Materiał podręcznika uwzględnia zainteresowania oraz możliwości poznawcze uczniów, gramatyka prezentowana w sposób indukcyjny, co pozwala uczniom w bardziej świadomy sposób poznawać język i samodzielnie wypracowywać reguły, 10 sekcji powtórzeniowych. Nr dopuszczenia: 209/04

Boomerang Pre – intermediate Podręcznik Język angielski – Newbery Paul, Newbery Kamilla, Kusiak Monika
Bogaty zestaw ćwiczeń wspomagających utrwalenie materiału z podręcznika, ćwiczenia z zakresu gramatyki, słownictwa i komunikacji językowej, 10 sekcji powtórzeniowych przeznaczonych do indywidualnego sprawdzenia zdobytych umiejętności językowych. Nr dopuszczenia: 163/03

Boomerang Starter Zeszyt ćwiczeń Język angielski - Iskra Grażyna, Kucharski Marek

Boomerang Starter Zeszyt ćwiczeń Język angielski – Iskra Grażyna, Kucharski Marek

 

To bogaty zestaw ćwiczeń wspomagających utrwalenie materiału z podręcznika, proponuje ćwiczenia z zakresu gramatyki, słownictwa i komunikacji językowej, zawiera cenne dla ucznia wskazówki, jsk się uczyć oraz jak pokonać trudności w wykonywaniu pewnego typu ćwiczeń, umożliwia uczniowi samodzielną pracę dzięki dwujęzycznym poleceniom, obejmuje 10 sekcji powtórzeniowych przeznaczonych do indywidualnego sprawdzenia zdobytych umiejętności językowych.

Boomerang Intermediate Kasety Język angielski – Newbery Paul, Newbery Kamilla, Kusiak Monika
Język angielski dla gimnazjum

Boomerang elementarny II

A1 - Elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym -

A1 – Elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym –

 

Analiza możliwości osiągnięć poziomu elementarnego w kategoriach ESOKJ Opis poziomu A1 – elementarnego Breakthrough Level Polish – według tabel i przykładowych skal wskaźników biegłości językowej europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Specyfikacja opisu – poziomu elementarnego – Beakthrough Level Polish – projekt inwentarza funkcjonalno – pojęciowego, tematycznego i gramatycznego

Playing English Gry i zabawy w języku angielskim – Dolakova Sylvie
PLAYING ENGLISH NAUKA ANGIELSKIEGO POPRZEZ GRY I ZABAWY Playing English to materiał pomocniczy do nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych, a także na zajęciach nadobowiązkowych oraz w przedszkolach. Książka jest przeznaczona dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, którzy dopiero zaczynają uczyć się języka angielskiego, ale mogą…

Bazy danych Poziom zaawansowany – Kopertowska Mirosława, Sikorski Witold
Książka jest kontynuacją serii Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych w zakresie dotyczącym modułu Bazy danych i obejmuje poziom zaawansowany. Treści tu zawarte stanowią podstawę do rozwiązania testów zorientowanych na sprawdzenie praktycznych umiejętności z dziedziny pracy z bazami danych. Informacja poziom zaawansowany oznacza, że…

Boomerang Elementary Książka dla nauczyciela z płytą CD Język angielskie - Nowakowska Magdalena

Boomerang Elementary Książka dla nauczyciela z płytą CD Język angielskie – Nowakowska Magdalena

 

Książka nauczyciela zawiera wstęp z opisem struktur i założeń metodycznych podręcznika oraz praktycznymi poradami dla nauczycieli, techniki nauczania słownictwa, gramatyki oraz strategii uczenia się, scenariusze poszczególnych etapów lekcji, ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, opisy gier planszowych. Do książki dla nauczyciela dołączony jest zestaw dziesięciu 45 – minutowych testów przeznaczonych do kopiowania wraz z kluczem.

Między nami 5

Między nami 5 Język polski Podręcznik - Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna

Między nami 5 Język polski Podręcznik – Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna

 

Coraz więcej „Między nami” Autorki serii, doświadczone nauczycielki, stworzyły w swoich książkach dyskretny pomost między rzeczywistością dorosłych a światem dziecka. Efektem są książki lubiane przez uczniów i nauczycieli. „Między nami” i każda lekcja gotowa Materiał zawarty w podręcznikach jest podzielony na gotowe lekcje. Pracę nauczyciela ułatwia konsekwentna integracja treści literackich z językowymi, przemyślane metodycznie zestawy pytań i zadań oraz ciekawe, angażujące uczniów teksty literackie. Umiejętności zawarte w standardach Praca z „Między nami” zapewnia realizację standardów wymagań. Daje nauczycielowi możliwość konsekwentnego, skutecznego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem. Podręczniki LEPSZEJ SZKOŁY Podręczniki „Między nami” są objęte cenionym programem edukacyjnym „Wielki sprawdzian”. Jego uczestnicy systematycznie sprawdzają umiejętności swoich uczniów za pomocą standaryzowanych testów kompetencji. WARTO WIEDZIEĆ: Seria „Między nami” rośnie wraz z uczniami! Przed czwartoklasistami otwieramy bliskie ich doświadczeniu kręgi tematyczne: Wśród znajomych i przyjaciół, W domu, Na podwórku, Z podwórka – w świat i do… szkoły, W krainach snu, baśni i marzeń… W kolejnych klasach powracają do podobnych, lecz znacznie rozleglejszych obszarów tematycznych, dostosowanych do ich szkolnego i emocjonalnego rozwoju. Nr dopuszczenia: 08/91

Elżbieta K. 2010-08-25
Podręcznik polecany przez nauczyciela j. polskiegow szkole mojego syna
Ocena: 5


 

Między nami 5 Język polski Zeszyt ćwiczeń – Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna
Zeszyt stanowi uzupełnienie podręcznika „Między nami” dla V klasy: uporządkowane tematycznie, bogate zbiory ćwiczeń i zadań poszerzają treść podręcznika. Rozwijając niezbędne umiejętności praktyczne, uczą dokonywania wyborów, oceny wartości i pracy w zespole.

Między nami 6 Język polski Podręcznik – Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna
Autorki serii, doświadczone nauczycielki, stworzyły w swoich książkach dyskretny pomost między rzeczywistością dorosłych a światem dziecka. Efektem są książki lubiane przez uczniów i nauczycieli. Praca z „Między nami” zapewnia realizację standardów wymagań. Daje nauczycielowi możliwość konsekwentnego, skutecznego kształcenia umiejętności…

miedzy nami 5

Między nami 4 Język polski Podręcznik – Łuczak Agnieszka, Murdzek Anna

 

Coraz więcej „Między nami” Autorki serii, doświadczone nauczycielki, stworzyły w swoich książkach dyskretny pomost między rzeczywistością dorosłych a światem dziecka. Efektem są książki lubiane przez uczniów i nauczycieli. „Między nami” i każda lekcja gotowa Materiał zawarty w podręcznikach jest podzielony na gotowe lekcje. Pracę nauczyciela ułatwia konsekwentna integracja treści literackich z językowymi, przemyślane metodycznie zestawy pytań i zadań oraz ciekawe, angażujące uczniów teksty literackie. Umiejętności zawarte w standardach Praca z „Między nami” zapewnia realizację standardów wymagań. Daje nauczycielowi możliwość konsekwentnego, skutecznego kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem. Podręczniki LEPSZEJ SZKOŁY Podręczniki „Między nami” są objęte cenionym programem edukacyjnym „Wielki sprawdzian”. Jego uczestnicy systematycznie sprawdzają umiejętności swoich uczniów za pomocą standaryzowanych testów kompetencji. WARTO WIEDZIEĆ: Seria „Między nami” rośnie wraz z uczniami! Przed czwartoklasistami otwieramy bliskie ich doświadczeniu kręgi tematyczne: Wśród znajomych i przyjaciół, W domu, Na podwórku, Z podwórka – w świat i do… szkoły, W krainach snu, baśni i marzeń… W kolejnych klasach powracają do podobnych, lecz znacznie rozleglejszych obszarów tematycznych, dostosowanych do ich szkolnego i emocjonalnego rozwoju. Nr dopuszczenia 149/01

Między nami 3 Język polski Zeszyt ćwiczeń Część 2 – Łuczak Agnieszka, Prylińska Ewa
Zeszyt ćwiczeń (część druga – na drugi semestr) jest integralną częścią serii „Między nami”: każdemu rozdziałowi podręcznika odpowiadają zbiory tekstów i ćwiczeń w zeszycie. Rozwijając kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne, aktywizują uczniów, ucząc ich samodzielności myślenia i umiejętności pracy w grupie.

Między nami - Weiss Szewach

Między nami – Weiss Szewach

 

Jeśli ktoś wątpi, czy bije serce cywilizacji europejskiej, tego fenomenu myśli judeochrześcijańskiej, powinien sięgnąć po tę książkę. Między nami to niecodzienne spotkanie z osobowością Szewacha Weissa, z człowiekiem-historią, intelektualistą, politykiem, żywym pomnikiem tragicznych dziejów klęsk i zwycięstw człowieka, który pozostaje niezwyciężony. Marek Król redaktor naczelny tygodnika ?Wprost”

Między narodami – Weiss Szewach
Między narodami, druga już wspólna książka Szewacha Weissa i Ewy Szmal, jest kontynuacją dialogu prowadzonego z czytelnikami na łamach „Wprostu“. Autorzy nie unikają tematów trudnych, wiele uwagi poświecają wewnętrznym problemom współczesnego Izraela, a także obecnym stosunkom polsko-żydowskim. Przywracają pamięć o ludziach, którzy…

Milczące między nami – Józef Hen
wydawnictwo: Jeden Świat ISBN: 83-89632-12-8 liczba stron: 326 wymiary: 15 x 21 cm okładka: twarda Nowe wydanie bestselleru znanego pisarza! Poruszający serca i umysły romans schyłku lat sześćdziesiątych wprowadza nas w klimat tamtych lat. Akcja powieści toczy się w latach pomarcowych. Opuszczony przez żonę Żydówkę, ojciec dwojga dorosłych…

miedzy nami 5

Między nami sąsiadami - Zagończyk Konrad

Między nami sąsiadami – Zagończyk Konrad

 

„Między nami sąsiadami” wpisuje się w dyskusję na temat okoliczności zagłady Żydów w 1941 roku w miejscowości Jedwabne na Podlasiu i śledztwa wokół ustalenia sprawców tej zbrodni. W świetle śledztwa prowadzonego przez polskie władze i komentarzy mediów na temat sprawy Jedwabnego, Autor stawia ważne pytania, na które być może nie ma już dziś odpowiedzi: czy władze niemieckie wykorzystały tajnych agentów V kolumny do zorganizowania i wykonania mordów na Żydach na Podlasiu w lecie 1941 roku?

Pomiędzy marzeniami a faktami – Szymczyk Jan
Niniejsza książka podejmuje ważne problemy z dziedziny socjologii i urządzenia świata społecznego. Omawiane są w niej następujące zagadnienia: struktura i funkcje organizacji społecznych, kategorie władzy, czynniki dezintegracji społecznej, determinanty polskiej socjologii w PRL, elementy z zakresu socjologicznej problematyki narodu oraz rola…

Dziewczyna z zapałkami CD – Janko Anna
Niezwykły debiut prozatorski Anny Janko, znanej poetki, nominowanej do Nagrody Nike w 2001 r. „Dziewczyna z zapałkami” opowiada historię toksycznego związku, na zewnątrz wyglądającego na „normalną współczesną rodzinę”, opowieść kobiety „uwięzionej” w domu w trudnych latach 80. i na początku 90. Bohaterka,…

Międzymiasto – Gałuszka Agnieszka
Tytułowe „międzymiasto” to nie tylko obszar pomiędzy miastami, czyli dworce, stacje, pociągi, ale przede wszystkim zapełniający go ludzie. Można więc powiedzieć, że Międzymiasto to książka dla każdego, kto kiedykolwiek podróżował lub ma taki zamiar. Jednak by zgłębić sekrety tego świata, czytelnik musi spełnić dwa warunki: powinien…

Między nami nic nie było - Asnyk Adam

Między nami nic nie było – Asnyk Adam

 

Wybór wierszy, przede wszystkim miłosnych, jedynego wybitnego poety (1838-1897) okresu pozytywizmu. Jego poezja oscyluje pomiędzy romantycznym dziedzictwem a racjonalizmem swego czasu.

Liryki najpiękniejsze Asnyk – Asnyk Adam
Pięknie wydany wybór wierszy. Zbiór zawiera m.in..: Legenda pierwszej miłości, Niezabudki kwiecie, Bławatek, Stokrotki, Róża, Powój, Lilie wodne, Dzwonki, Mitry, Fijołki, Kwiat paproci, Między nami nic nie było, Zwiędły listek, Posyłam kwiaty…, Ja ciebie kocham, Sonet, Sonet, Życzenie, Ach powiedz!, Ty czekaj mnie!, Rezygnacja, Powrót…

Między nadzieją a niepokojem – Tarasiuk Dariusz
Monografia niniejsza jest prezentacją dziejów Polaków zamieszkujących wschodnią Białoruś, a w szczególności Mińsk, w latach 1905-1918. Przedstawia przemiany zachodzące w różnych dziedzinach ich życia, w tym i świadomości, wywołanych nasilającymi się procesami narodowotwórczymi, rozbijającymi dotychczasowe powiązania społeczne. Zapoznaje…

Trzy dramaty średniowieczne – Kwaśny Adam
Przedstawiony zbiór sztuk średniowiecznych ujawnia ludzki wymiar religijnej poezji i sztuki średniowiecza. Wymiar ten jest nie tylko znakiem trwałości sensu, ale przede wszystkim znakiem metafory naszego istnienia jako ciągłości doznań rozbitych pomiędzy świętością a pospolitością, ekstazą a targowiskiem.

Przepaść między nami - Umrigar Thirty

Przepaść między nami – Umrigar Thirty

 

Wzruszająca, słodko-gorzka opowieść o losach kilku rodzin we współczesnym Bombaju ,,Los ludzki zapisany jest w gwiazdach już przed narodzinami” – jest takie miejsce, gdzie to zdanie nie jest powiedzeniem, a jedną z życiowych prawd – to Indie Historia o tym, w jaki sposób losy bogatych i biednych splatają się ze sobą Co rano Bima opuszcza swą chatę w slumsach i udaje się do pracy w domu bogatej kobiety. Jest służącą u Sery Dubash w dzisiejszym Bombaju. Szoruje podłogi domu, w którym czuje się obco. Czyści meble, na których nie wolno jej siadać. Zmywa naczynia, z których nie może jeść ani pić. A jednak, choć Bimę i Serę dzieli pochodzenie i pozycja społeczna, wiążą je podobne doświadczenia życiowe.

Przemiana – Mahy Margaret
Czternastoletnia Laura staje przed poważnym życiowym wyborem. Musi zdecydować, czy chce dokonać śmiertelnie niebezpiecznej przemiany po to, by zdobyć nadnaturalne umiejętności i zostać… czarownicą. Decyzję tę musi podjąć szybko, by móc uratować swego umierającego braciszka. W tych zmaganiach wspiera ją chłopak, który od urodzenia posiada…

Trzeci znak – Sigurdardottir Yrsa
Niemiecki student historii, Harald Guntlieb zostaje zamordowany na terenie Uniwersytetu Islandzkiego. Zwłoki potwornie zbezczeszczono. Majętni rodzice nie są zadowoleni z wyników dochodzenia prowadzonego przez policję. Sami zlecają więc śledztwo młodej prawniczce Thorze, matce samotnie wychowującej dwójkę dzieci. Zamordowany Harald prowadził…

 

Przeczytaj także