chemia 1 zbiór zadań

chemia 1 zbiór zadań

Chemia fizyczna Zbiór zadań z rozwiązaniami - Atkins Peter William, Trapp C.A., Cady M.P. i inni

Chemia fizyczna Zbiór zadań z rozwiązaniami – Atkins Peter William, Trapp C.A., Cady M.P. i inni

 

Pierwsza część zawiera treści ćwiczeń i problemów dotyczących poszczególnych rozdziałów podręcznika, w drugiej znajdziemy rozwiązania ćwiczeń oznaczonych literą (a) i ponad połowy problemów, natomiast odpowiedzi do prawie wszystkich ćwiczeń i problemów zgrupowane są w trzeciej części książki.

Podstawy chemii fizycznej – Atkins Peter William
Autor zawarł kompletny opis ilościowy przemian materii, znacznie wykraczający poza ramy klasycznej chemii fizycznej, za to dobrze przystający do wykładów z tego przedmiotu prowadzonych na polskich uczelniach.

Algebra współczesna z zastosowaniami – Gilbert William J., Nicholson W. Keith
Materiał przedstawiony w książce Gilberta i Nicholsona może być podstawą wykładu z algebry abstrakcyjnej i jej zastosowań. Przedstawiono zagadnienia dotyczące algebry Boole’a, maszyn skończonych, kwadratów łacińskich oraz wiele pojęć algebry abstrakcyjnej o fundamentalnym znaczeniu, jak: grupy, permutacje, grupy symetrii, pierścienie…

chemia 1 zbior zadan

Chemia 1 Zbiór zadań – Hejwowska Stanisława, Marcinkowski Ryszard, Staluszka Justyna

 

Niniejszy zbiór zadań został napisany przez doświadczonych nauczycieli i metodyków. Zbiór jest pierwszym z trzech tomów zawierających zadania z chemii dla zakresu podstawowego i rozszerzonego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Zbiór stanowi uzupełnienie podręczników „Chemia1 Chemia ogólna i nieorganiczna”. Uniwersalny charakter zbioru pozwala jednak korzystać z niego niezależnie od programu nauczania wybranego przez nauczyciela. Zawarte w zbiorze zadania obejmują wszystkie realizowane w szkole ponadgimnazjalnej zagadnienia z chemii ogólnej i nieorganicznej.

Chemia 1 zbiór zadań - Reych Andrzej

Chemia 1 zbiór zadań – Reych Andrzej

 

Zbiór zawiera różnego typu zadania i ćwiczenia, dotyczące przede wszystkim tematów z zakresu programu gimnazjum. Zadania, które dotyczą zagadnień nie występujących w podstawie programowej, oznaczono literą R. Numer dopuszczenia: 190/2009, 2010

Chuda Emma – Zaręba Andrzej
…Dawny wyścig zbrojeń toczony pomiędzy obrońcami twierdz i oblegającymi odżywa tylko w wyobraźni podróżujących w czasie badaczy i archeologów, podobny bardziej do homeryckich opowieści o Troi niż do dramatów znanych z codziennych wiadomości. Ta skromna książeczka jest próbą takiej podróży w czasie, odbytej dzięki uprzejmości anonimowych…

Bezmiar. Eseje paradoksalne – Turczyński Andrzej
Zbiór eseji Andrzeja Turczyńskiego. Andrzej Turczyński: wybitny poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista i tłumacz, laureat licznych nagród – m.in. Fundacji Kultury (1994), Księcia Konstantego Ostrogskiego (1997), Świętego Brata Alberta (1999), Nagrody Specjalnej Ministra Kultury (2005). Jego powieść „Znużenie” w 2001 roku była nominowana do…

Ekonometria Zbiór zadań – Grabowski Wojciech, Welfe Aleksander
Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika pt. Ekonometria. Metody i ich zastosowanie autorstwa Aleksandra Welfe, choć może być wykorzystywany samodzielnie jako pomoc dydaktyczna do zajęć z ekonometrii. Każdy rozdział poprzedzają rozwiązane zadania, a kończą odpowiedzi i wskazówki do zadań. Zadania można rozwiązywać za pomocą kalkulatora lub…

chemia 1 zbior zadan

Fizyka w prostych zadaniach Zbiór zadań - Niemiec Jolanta, Kurowski Andrzej

Fizyka w prostych zadaniach Zbiór zadań – Niemiec Jolanta, Kurowski Andrzej

 

Zbiór „Fizyka w prostych zadaniach” został przygotowany z myślą o każdym uczniu gimnazjum (niekoniecznie takim, który pragnie startować w konkursach), bo każdego przecież czeka egzamin, który powinien zdać jak najlepiej. Wiele zadań, to „wprawki” w wykonaniu prostych obliczeń, przekształcaniu jednostek, sporządzaniu wykresów. Są to umiejętności, które początkowo wydają się trudne, ale które, ze względu na powtarzalność stosowanych sposobów, można „wytrenować”. Na taki trening, niestety brak czasu na lekcjach. Skoro zbiór jest przeznaczony do pracy domowej, zdecydowano zamieścić w nim odpowiedzi do wszystkich zadań. W wielu przypadkach są to równocześnie ich rozwiązania. Ostatni rozdział zbioru zawiera zadania przekrojowe, pomagające w powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy przed egzaminem. Zadania w zbiorze obejmują cały zakres obowiązującej podstawy programowej. Ich samodzielne rozwiązanie wystarczy do ukształtowania umiejętności potrzebnych do egzaminu i dalszej nauki fizyki w szkole ponadgimnazjalnej.

Dariusz B. 2009-10-13
Książki niestety nie otrzymałam, ponieważ została wycofana chwile po moim zamówieniu, tak więc niestety nie moge wystawić zbyt dobrej opinii.
Ocena: 1


 

Fizyka 4 Podręcznik – Horodecki Krzysztof, Ludwikowski Artur
Książka ta jest czwartą i ostatnią częścią serii podręczników Fizyka z plusem. Podręcznik składa się z czterech rozdziałów podzielonych na jednostki temtyczne,które mogą być realizowane w ciągu 1-2 godzin lekcyjnych. Każda jednostka tematyczna zawiera część teoretyczną przeplataną ćwiczeniami, a kończy się krótkim testem Sprawdź, czy umiesz….

Fizyka 2 Zeszyt ćwiczeń część 2 – Ilczuk Urszula, Kurek Ewa
Dwa zeszyty ćwiczeń pod względem merytorycznym i dydaktycznym są dostosowane do podręcznika. Ich układ ukierunkowuje sposób prowadzenia lekcji, ułatwiając zadanie nauczycielowi. Ćwiczenia i zadania wyróżniają się ciekawymi pomysłami, ich różnorodna forma pozwoli na uatrakcyjnienie lekcji i pobudzenie zainteresowania przedmiotem; dotyczą: prądu…

Zbiór zadań z chemii i metafizyki - Macierzyński Piotr

Zbiór zadań z chemii i metafizyki – Macierzyński Piotr

 

Najbardziej widocznym rysem poezji Macierzyńskiego, nieomal jej znakiem rozpoznawczym, jest anarchistyczny humor, graniczący ze stylizowaną błazenadą, upodobanie do karykatury i makabreski, żonglowanie elementami skatologicznymi i obscenami. Ta karnawałowa warstwa jego wierszy kryje w sobie jednak zaproszenie do konfrontacji z prowokacyjnie odmiennym doświadczeniem lekturowym. Pojawia się w nich bowiem, wsparty na celnej obserwacji i zmyśle krytycznym, namysł nad wyjałowieniem dotychczasowych form kultury, nad degradacją dawnych wzorców i punktów odniesienia, nad dwuznaczną rolą sztuki, a zwłaszcza poezji, w nastawionym na natychmiastową gratyfikację świecie, a także – co dla poezji Macierzyńskiego bardzo charakterystyczne – nad nieodwracalnym zanikiem świadomości tego, co moda i przyrodzona intelektualistom nieśmiałość kazały kiedyś nazywać „sacrum”. Wyczulony na językowe dwuznaczności i niedopowiedzenia, na najdrobniejsze przesunięcia rejestru, od potocznego do urzędowego, od liryzmu po dyskurs pseudonaukowy, Macierzyński tworzy wiersze na pozór łatwo przyswajalne i bezpośrednie, w rzeczywistości zaś pięknie nieprawomyślne: operujące przewrotną erudycją, komplikujące zastane prawdy i nicujące myślowe schematy.

O czasach dawniejszych i bliższych – Wandycz Piotr
Niniejsza publikacja to zbiór drobniejszych tekstów, jakie powstały w ciągu pół wieku twórczej pracy Profesora Piotra S. Wandycza. Najdawniejszy z nich ogłoszony został w 1957 r., najpóźniejsze w 2006 r. Teksty poświęcone są przede wszystkim historii Polski, a także Europy Środkowo-Wschodniej. Nie ograniczają się do historii politycznej;…

Szatan z 7 klasy – Makuszyński Kornel
Z przyjemnością wracamy do szaty graficznej z 1958 roku – z lekkimi, dowcipnymi ilustracjami Zbigniewa Piotrowskiego – z myślą o tych, którzy pamiętają tę książkę właśnie w takiej postaci. Na pewno zachwyci też tych, którzy cenią leciutki staroświecki wdzięk i humor mistrza Kornela, wartości moralno-patriotyczne (powieść powstała w 1937…

Szatan z siódmej klasy – Makuszyński Kornel
Zaskakujące pomysły, wartka akcja, w którą wpleciony jest wątek kryminalny, wyrazista postać głównego bohatera Adasia to atuty czyniące z tej powieści ulubioną od pokoleń lekturę nastolatków.

Fizyka i astronomia 1 Zbiór zadań - Kozielski Marian, Siegoczyński Ryszard

Fizyka i astronomia 1 Zbiór zadań – Kozielski Marian, Siegoczyński Ryszard

 

Zbiór zadań jest przeznaczony przede wszystkim dla uczniów i nauczycieli korzystających z podręczników „Fizyka i astronomia” Mariana Kozielskiego, ale będzie też z pewnością przydatny uczniom korzystającym z innych podręczników. Tom pierwszy zbioru zawiera zadania przygotowane do tematów omawianych w pierwszym tomie podręcznika. Zadania są opatrzone odpowiedziami, a większość z nich również szczegółowymi rozwiązaniami. Zbiór zadań pomoże uczniom: – przygotować się do egzaminu maturalnego; – utrwalić zdobytą wiedzę; – przygotować się do bieżących powtórek i sprawdzianów. Zadania umieszczone w zbiorze mają rózną skalę trudności. Symboliczne oznaczenia poszczególnych poziomów trudnosci są umieszczone na marginesie obok numeru zadania. Na począku każego rozdziału podane są podstawowe wzory i definicje.

Fizyka i astronomia 2 Zbiór zadań – Kozielski Marian, Siegoczyński Ryszard
Przedstawiamy Państwu drugi tom zbioru zadań z fizyki i astronomii dla szkół ponadgimnazjalnych. Umieściliśmy w nim, podobnie jak w tomie pierwszym, zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, począwszy od prostych (na poziomie podstawowym) aż do zadań olimpijskich. W odpowiedziach większość zadań opatrzyliśmy wskazówkami, a do wielu podaliśmy…

Fizyka i astronomia 3 Podręcznik – Kozielski Marian
To ostatni podręcznik z serii do nauczania tego przedmiotu w szkołach ponadgimnazjalnych. Nr dopuszczenia: 4/06

Fizyka i astronomia 1 Podręcznik z płytą CD – Kozielski Marian
Podręcznik jest przeznaczony dla pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Może być podręcznikiem uczniowskim w klasach realizujących program zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Jest pomocny uczniom, którzy zamierzają wybrać fizykę jako przedmiot egzaminu maturalnego i chcą poszerzyć swoją wiedzę. Zalety podręcznika to: -…

Lektury w klasie 1

Lektury w klasie III

Lektury w klasie III

 

Książka zawiera wypisy z wszystkich obowiązkowych lektur szkolnych zalecanych przez MEN, a także wypisy z lektur uzupełniających, chętnie wykorzystywanych przez nauczycieli. Teksty opatrzono pytaniami, które służą doskonaleniu czytania ze zrozumieniem i rozwijają umiejętność pracy z tekstem. Dodano także notki biograficzne, przybliżające sylwetki wielkich twórców literatury dziecięcej. Książka jest bogato ilustrowana przez grono wybitnych polskich ilustratorów, co sprzyja kształtowaniu gustów estetycznych młodych odbiorców. Teksty drukowane są dużą czcionką dostosowaną do wieku ucznia. Wyrazy, wyrażenia archaiczne i obce wyjaśniono w słowniczku. Książka zawiera wypisy z poniższych lektur: Lektury obowiązkowe zalecane przez MEN (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 sierpnia 2007 r.): 1. Akademia Pana Kleksa 2. Dzieci z Bullerbyn 3. O krasnoludkach i sierotce Marysi Lektury uzupełniające: 1. Anaruk, chłopiec z Grenlandii 2. Kajtkowe przygody 3. Klechdy domowe 4. O psie, który jeździł koleją 5. Oto jest Kasia 6. U złotego źródła 7. Ziarenka maku

Małgorzata P. 2010-11-16
Jestem zadowolona z usługi. Książkę dostałam w wyznaczonym czasie, zgodnie z planem
Ocena: 5


 

Flirtuchy – Jasińska Lidia
Lidia Jasińska jest wrocławską poetką, autorką nie tylko wierszy, lecz również aforyzmów i opowiadań. Flirtuchy stanowią kolejny tom aforyzmów jej autorstwa.

Żółty smok Baśnie chińskie
Prezentowane Baśnie chińskie zawierają pełne egzotycznego uroku, choć zarazem uniwersalne i obecne w kulturze światowej przypowieści przybliżające współczesnemu czytelnikowi ten odległy – fizycznie i mentalnie – świat wraz z całym inwentarzem istotnych dla Chińczyków wartości.

lektury w klasie 1

Lektury w klasie II

 

Uchwalona w styczniu 2009 r. reforma oświaty w roku szkolnym 2009/10 obejmie tylko klasy pierwsze szkoły podstawowej. Natomiast drugoklasiści będą pracować według dotychczasowej podstawy programowej, do której stosuje się lista lektur określona w rozporządzeniu z dnia 23 sierpnia 2007 r. Książka zawiera wypisy z wszystkich obowiązkowych lektur szkolnych zaleconych przez MEN, a także wypisy z lektur uzupełniających, chętnie wykorzystywanych przez nauczycieli. Teksty opatrzono pytaniami, które służą doskonaleniu czytania ze zrozumieniem i rozwijają umiejętność pracy z tekstem. Dodano także notki biograficzne, przybliżające sylwetki wielkich twórców literatury dziecięcej. Książka jest bogato ilustrowana przez grono wybitnych polskich ilustratorów, co sprzyja kształtowaniu gustów estetycznych młodych odbiorców. Teksty drukowane są dużą czcionką dostosowaną do wieku ucznia. Wyrazy, wyrażenia archaiczne i obce wyjaśniono w słowniczku. Książka zawiera wypisy z następujących lektur – lektury obowiązkowe zalecane przez MEN (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2007 r.): 1. Baśnie Andersena; 2. Doktor Dolittle i jego zwierzęta; 3. Kubuś Puchatek; 4. Legendy polskie; 5. Patyki i patyczki ks. Twardowskiego; lektury uzupełniające: 1. Czerwony Kapturek; 2. Karolcia; 3. Magda, Paweł i ty; 4. Puc, Bursztyn i goście; 5. Szewczyk Dratewka.

Małgorzata W. 2009-11-05
Twarda oprawa, dobrej jakości papier, ciekawie ilustrowana i zachęcająca do lektury dzieci. Polecam.
Ocena: 5


 

Lektury w klasie I
Książka zawiera wypisy z lektur szkolnych. Publikacja ta jest zgodna z nową podstawą programową, która weszła w życie w styczniu 2009 roku. Proponowane przez nas lektury obejmują wszystkie gatunki literatury dziecięcej wymienione w nowej podstawie programowej, są to: baśnie, bajki, opowiadania, wiersze i komiksy. Po każdym tekście znajdują się…

Nasza Szkoła Lektury w klasie IV
Z tą książką zrozumiesz i polubisz szkolne lektury! W książce tej uczeń znajdzie dokładne opracowania, których autorami są doświadczeni pedagodzy. Ułatwią mu one przygotowanie się do omawiania lektur w szkole.

Lektury w klasie 1 Zeszyt ćwiczeń - Łukasik Stanisława i inni

Lektury w klasie 1 Zeszyt ćwiczeń – Łukasik Stanisława i inni

 

Zamieszczone w zeszycie ćwiczenia językowe, zagadki, rebusy i historyjki obrazkowe pozwalają uczniowi w formie zabawy lepiej poznać i zrozumieć wszystkie lektury przeznaczone dla klasy pierwszej. Dzieci są wprowadzane w świat następujących książek: „Plastusiowy Pamiętnik”, „Czarna owieczka”, „Kopciuszek”, „Jak Wojtek został strażakiem”, „Nasza mama czarodziejka”, „Co słonko widziało”, „Pilot i ja”, „Najmilsi”, „Cudaczek-Wyśmiewaczek”, „Jacek, Wacek i Pankracek” oraz wierszy Juliana Tuwima i Danuty Wawiłow.żka jest pięknie i bogato zilustrowana oraz wyposażona w zestaw nalepek, odnoszących się do wybranych ćwiczeń.

Technika Projektuję 4-6 Zeszyt ćwiczeń – Nowak Aniela
Wymyślanie, projektowanie i wykonywanie – te wszystkie etapy produkcji przedmiotu musi poznać uczeń, żeby wykonać coś nowego i niepowtarzalnego. Coś, co sprawi mu wiele radości. Dzięki zeszytowi „Technika. Projektuję” będzie mógł wykonać but na prezenty gwiazdkowe, skrzynkę na płyty CD, sałatkę na przyjęcie lub kartkę okolicznościową…

Poznajemy świat wokół nas 6 Zeszyt ćwiczeń – Landau-Czajka Anna, Mędrzecki Włodzimierz
Zeszyt ćwiczeń jest integralną częścią podręcznika. Składa się 26 jednostek tematycznych, zawierających od trzech do pięciu ćwiczeń i zadań, które umożliwiają utrwalanie wiedzy i pojęć zaprezentowanych w podręczniku, kształcenie samodzielnego myślenia, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków z poznanych wydarzeń…

Wędrówki geograficzne 1 Zeszyt ćwiczeń – Adamus Urszula
Zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum. Nr dopuszczenia 112/01

lektury w klasie 1

Lektury w klasie 1 Zeszyt ćwiczeń - Łukasik Stanisława

Lektury w klasie 1 Zeszyt ćwiczeń – Łukasik Stanisława

 

Zamieszczone w zeszycie ćwiczenia językowe, zagadki, rebusy i historyjki obrazkowe pozwalają uczniowi w formie zabawy lepiej poznać i zrozumieć wszystkie lektury przeznaczone dla klasy pierwszej. Dzieci są wprowadzane w świat następujących książek: „Plastusiowy Pamiętnik”, „Czarna owieczka”, „Kopciuszek”, „Jak Wojtek został strażakiem”, „Nasza mama czarodziejka”, „Co słonko widziało”, „Pilot i ja”, „Najmilsi”, „Cudaczek-Wyśmiewaczek”, „Jacek, Wacek i Pankracek” oraz wierszy Juliana Tuwima i Danuty Wawiłow. Książka jest pięknie i bogato zilustrowana oraz wyposażona w zestaw nalepek, odnoszących się do wybranych ćwiczeń.

Wesoła szkoła sześciolatka Część 4 – Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena, Karaszewski Stanisław
Część 4. podręcznika zawiera materiał przeznaczony do realizacji w marcu i kwietniu. Dzieci obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie, dowiadują się o konieczności oszczędzania wody. Poznają litery: b, w, c, j, ł, g oraz cyfry: 8, 0, 9, czytają i liczą.

Między nami 3 Język polski Zeszyt ćwiczeń Część 2 – Łuczak Agnieszka, Prylińska Ewa
Zeszyt ćwiczeń (część druga – na drugi semestr) jest integralną częścią serii „Między nami”: każdemu rozdziałowi podręcznika odpowiadają zbiory tekstów i ćwiczeń w zeszycie. Rozwijając kompetencje językowe, komunikacyjne i społeczne, aktywizują uczniów, ucząc ich samodzielności myślenia i umiejętności pracy w grupie.

Streszczenie-lektury klasa 1b gimnazjum - Kulikowska Jolanta

Streszczenie-lektury klasa 1b gimnazjum – Kulikowska Jolanta

 

– prblematyka – dokładne streszczenia m.in. „Bogurodzica”, „Don Kichot z Manczy”, „Kronika Galla Anonima”

Streszczenie-lektury klasa 2b gimnazjum – Kulikowska Jolanta
– problematyka – dokładne streszczenia m.in. „Ikar”, „Opowieść wigilijna”, „Sonety do laury”, „Dzieje Tristiana i Izoldy”, „Wesele w Atomicach”

Streszczenie-lektury klasa 3b gimnazjum – Kulikowska Jolanta
– problematyka – dokładne streszczenia m.in. „Kazania sejmowe”, „Obrona Sokratesa”, „Monte Casino”, „Świętoszek”

Dręczyciel w klasie - Zubrzycka Elżbieta

Dręczyciel w klasie – Zubrzycka Elżbieta

 

Jak zwiększyć bepieczeństwo uczniów w szkole? Jak zapobiegać przemocy w grupie i przerwać zmowę milczenia? „Dręczyciel w klasie” to obowiązkowa lektura, książka, która wyjaśnia, skąd się bierze siła dręczycieli, na czym polega mechanizm przemocy i jak mu przeciwdziałać. Zrozumienie i nazwanie tego mechanizmu pozbawia go jego ukrytej siły.

Alicja N. 2008-10-06
Postanowilam opisac zmiany, ktore zaszly w mojej szkole i to dzieki ksiazkom! We wszystkich klasach mlodszych postanowilismy wprowadzic lektury uczace dobrych zachowan i majace przeciwdzialac przemocy. Omawialismy je konsekwentnie we wszystkich klasach jednoczesnie. Sami jestesmy zdumieni wynikiem naszego dzialania – obserwujemy zmniejszenie ilosci przemocy slownej i fizycznej. Trzeba z dziecmi rozmawiac i tlumaczyc im, czego nie dowiedzialy sie z domu rodzinnym. To przynosi wyniki, dzieki tym lekturom wychowujemy dzieci, a one chetnie czytaja i ucza sie dobrych zachowan. Zalezy mi na dzieciach i postanowilam ten komentarz wpisac wszystkim ksiazkom, ktore nam pomogly: Nie lubie laskotek – Marcie Aboff Powiedz Komus – Elzbieta Zubrzycka Smierdzacy ser – Catherine de Pino Slup soli – Elzbieta Zubrzycka Dreczyciel w klasie oraz Dobre i zle sekrety – Elzbieta Zubrzycka Sprobujcie i w waszej szkole, a jesli tez bedziecie mieli takie wyniki jak my to napiszcie do mnie! Wymienimy sie doswiadczeniami. Pozdrawiam, Ala
Ocena: 5


 

Powiedz komuś – Zubrzycka Elżbieta
Co musi wiedzieć dziecko, aby było bardziej bezpieczne wśród ludzi? Rozmawianie z dziećmi na trudne tematy sprawia nam kłopot. Szczególnie wtedy, gdy mamy mówić o zagrożeniach. Obawiamy się, że sama rozmowa może krzywdzić. A jednak, dla bezpieczeństwa dziecka, rozmawiać trzeba… „Powiedz komuś!” to książka, która podnosi poczucie wartości…

Czy mogę pogłaskać psa – Zubrzycka Elżbieta
Prawie każde dziecko zostało kiedyś ugryzione przez psa. Dzieci chcą dotykać zwierząt, są przekonane, że pies wie o ich dobrych intencjach. Ta książeczka uczy, że pies może nie chcieć głaskania z różnych powodów, np.: może się bać dzieci, lub ich nie lubić. „Zanim dotkniesz psa, najpierw sprawdź, czy możesz mu zaufać.” Ta instruktażowa, z…

Nasze przedszkole mac edukacja

nasze przedszkole mac edukacja

Wesołe przedszkole Koziołka Matołka CD

 

Kolejny tytuł z serii edukacji przedszkolnej dla najmłodszych dzieci. Projekt opracowany został według założeń dydaktycznych programu wychowania przedszkolnego. Zawiera siedem interesujących gier i zabaw, które wspomagają tok edukacji przedszkolnej, stymulują rozwój umysłowy dziecka oraz twórcze myślenie. ZWIERZAKI Witaj w gronie najsympatyczniejszych zwierzaczków wszechświata! Poznaj ich nazwy, zwyczaje, ulubione jedzonko, a nawet – posłuchaj odgłosów przez nie wydawanych! Z taaaką wiedzą poradzisz sobie nawet z budową tajemniczych łańcuchów… Jakich? Sprawdź! KOLOROWANKA Pokoloruj fantastyczne matołkowe obrazki – może zrobisz z nich miniwystawę dla mamy i taty? Czeka na Ciebie koziołkowy róg obfitości… kolorów, rzecz jasna! BALONY Przyjdzie koza do… celu! Celem zaś będą… kolorowiusieńkie, różnokształtniusieńkie baloniki! Sprawdź, ile z nich potrafisz ustrzelić! A jak sobie poradzisz z WIATRACZKOWANIEM? Jak to? Nie znasz tego słowa??? Zagraj w tę grę, a dowiesz się wszystkiego! CZAROWANIE Umiesz czarować? Zdradzimy Ci sekret: tak naprawdę każdy marzy, by od czasu do czasu wyczarować coś niezwykłego… Tutaj możesz czarować na okrągło!!! PUZZLE-WYTŁOCZKI Lubisz puzzle? Koziołkowe puzzle sa wyjątkowe!!! Nie dość, że możesz wybrać jeden z trzech poziomów trudności, to jeszcze czeka na Ciebie bajecznie kolorowa zabawa na wiele godzin!!! PINESKI Zagadkowe układanki, niesamowicie ciekawe zadania, kolorowe obrazki, symbole i gadżety! To wszystko czeka na Ciebie i aż rwie się do zabawy! Puść wodze fantazji i stwórz arcydzieło! KOMIKS Komiksy o niezwykłych przygodach…

Wesołe przedszkole Bolka i Lolka CD
Wesołe przedszkole Bolka i Lolka – jest to interesujący program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Znaleźć w nim można to, co dzieci lubią najbardziej, czyli: ciekawe, bogato animowane gry i zabawy; kolorową, bajkową grafikę; zabawne komentarze lektora oraz wspaniałą muzykę. Dziecko poznaje kształty i kolory, literki i…

Szkoła Koziołka Matołka CD
Sympatyczny Koziołek Matołek powraca aby uczyć i bawić! Tym razem mały gracz poznaje niesamowitą szkołę, do której Koziołek uczęszcza wraz z przyjaciółmi. Jeżeli jesteś uczniem pierwszych klas szkoły podstawowej lub wkrótce nim będziesz, program ten na pewno pomoże ci w nauce! Okazuje się, że lekcje matematyki, języka polskiego, języka…

Wesołe przedszkole Reksia CD

Wesołe przedszkole Reksia CD

 

To kolejny tytuł z serii edukacji przedszkolnej dla najmłodszych dzieci. Program opracowany został według założeń dydaktycznych wychowania przedszkolnego. Zawiera siedem interesujących zabaw (Kolejka, Mówiące Kolorowanki, Znikające zabawki, Memo, Układanki, Wesoła strzelnica, Klocki), które wspomagają tok edukacji przedszkolnej, stymulują rozwój umysłowy oraz twórcze myślenie. Wiek – 4-8 lat – nauka kolorów, kształtów, cyferek – zabawy ćwiczące spostrzegawczość i logiczne myślenie – łamigłówki pamięciowe – gry zręcznościowe – piosenka 95/98/2000/ME/XP Pentium 166 32 MB

Wesołe Przedszkole czterolatka
Seria zeszytów dla dzieci czteroletnich do nauki i zabawy w przedszkolu i w domu

Wesoły przedszkolak
Kolorowanki Szlaczki Nauka pisania liter

nasze przedszkole mac edukacja

Edukacja ekologiczna w przedszkolu - Parczewska Teresa

Edukacja ekologiczna w przedszkolu – Parczewska Teresa

 

Przyczyn niszczenia świata należy upatrywać nie tylko w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnictwie zdobyczy naukowych i technologicznych czy w pogoni za bogactwem bez liczenia się ze skutkami działań w przyszłości, ale przede wszystkim w człowieku, w jego braku poszanowania dla praw natury. Żeby to zmienić, trzeba od najmłodszych lat rozbudzać wrażliwość dzieci na przyrodę będącą nośnikiem wielu wartości. Książka podejmuje problematykę edukacji ekologicznej, która w dzisiejszym świecie powinna mieć znaczenie priorytetowe. Kierowana jest głównie do studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, realizujących treści programowe z zakresu podstaw poznawania środowiska przyrodniczego i ekologii, oraz do nauczycieli placówek przedszkolnych i szkolnych.

Katechizm przedszkolaka – Czerwińska Ewa
„Już trzylatek może poznać Boga! Gdzie mieszka Bóg? Czym zajmuje się Szatan? Dlaczego klękamy podczas mszy świętej? Czy warto wierzyć w anioły? Teraz odpowiesz na wszystkie trudne pytania dziecka! – historie biblijne: od Adama i Ewy do Jezusa – święta kościelne: od Adwentu do Zaduszek – dziecięce modlitwy: od Ojcze nasz do modlitwy o udaną…

Ptaki świata Encyklopedia przedszkolaka – Stańczewska Aleksandra
Encyklopedia wiedzy przedszkolaka to seria ksiązek dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. Każda część poświęcona jest jednej tematyce. Są tu ciekawostki ze świata zwierząt, wycieczka do lasu, miasta i na wieś, omówienie tego, co znajduje się w najbliższym otoczeniu dziecka, czyli takie informacje, które zaineteresują małego czytelnika i…

Opowiadania dla przedszkolaków – Piątkowska Renata
Cześć! Mam na imią Tomek i chodzą do przedszkola. W moim przedszkolu, w domu i na podwórku dzieje się tyle fajnych rzeczy, że postanowiłem Warn o nich opowiedzieć. Na przykład o czarnym lwie, który do mnie przychodzi w czasie leżakowania, o myszy Balbinie, o mieszkańcu jabłka, o Szarzydłach-Straszydłach, o rurowych smokach i o wielu innych…

Dużo mało tyle samo edukacja matematyczna 3-4 lata - Czyżowska Małgorzata

Dużo mało tyle samo edukacja matematyczna 3-4 lata – Czyżowska Małgorzata

 

Domowa Akademia Przedszkolaka, to nowa seria książeczek edukacyjnych , adresowana do rodziców, którzy w środowisku rodzinnym pragną wspomagać działania przedszkola lub na podstawie literatury samodzielnie organizują proces wychowawczo-dydaktyczny. Książki zostały opracowane w oparciu o aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz własne długoletnie doświadczenie autorki w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Seria składa się z dwóch części: pięciu książeczek dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz pięciu skierowanych do dzieci w wieku 5-6 lat, zawierających treści określone w podstawie programowej – wychowanie zdrowotne, społeczno-moralne i przyrodnicze, edukację matematyczną oraz przygotowanie do nauki czytania i pisania. Każdy zeszyt zawiera wstęp dla rodziców, zestaw poleceń dla dziecka z określonym celem zadania i komentarzem dla rodziców. Na końcu- co jest nowością – autorka zamieszcza wykaz kompetencji, jakie powinno opanować dziecko w danym wieku rozwojowym. Książeczka zawiera grę edukacyjną i komplet naklejek!

Już liczę Część 3 – Czyżowska Małgorzata
Książeczka przygotowuje sześciolatki do nauki pisania i liczenia w klasie pierwszej w zakresie od 0 do 10, zapoznaje je ze znakami graficznymi liczb. Dzieci doskonalą umiejętność liczenia, przeliczania elementów w zbiorach, poznają składniki liczb. W zabawach rysunkowych mogą zaś ćwiczyć spostrzegawczość, uwagę i koncentrację.

Sokole oko 3 – Czyżowska Małgorzata
Seria ta to propozycja licznych zadań zachęcających do bacznego wytężania wzroku, ćwiczenia spostrzegawczości oraz zdolności koncentracji. Można je polecić wszystkim dzieciom rozpoczynającym przygodę ze szkołą. Są dobrym przykładem na to, że w czasie nauki można i należy rozwijać nie tylko umiejętności typowo szkolne, mierzalne, takie jak…

Świat przedszkolaka Zeszyt Matematyka – Czyżowska Małgorzata
Świat przedszkolaka – zeszyt matematyka to zbiór propozycji zabaw graficznych, plastycznych oraz zabaw logicznych mających na celu wprowadzenie dziecka w świat pojęć matematycznych. Obejmują one kształtowanie orientacji w przestrzeni, rozumienie językowych określeń przestrzeni, porównywanie, różnicowanie i określanie wielkości przedmiotów,…

Akademia dwulatka

akademia dwulatka

Akademia dwulatka

 

Rekomendowane przez Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie ćwiczenia z naklejkami, których dużym walorem są zadania kształcące operacje myślowe i doskonalące analizę i syntezę wzrokową oraz zadania usprawniające umiejętności manualne dzieci.

Akademia trzylatka
To znakomita seria rozwijająca wszystkie ważne umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym.

Akademia pięciolatka
To znakomita seria rozwijająca wszystkie ważne umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym.

Akademia czterolatka
To znakomita seria rozwijająca wszystkie ważne umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym.

Ćwiczenia dwulatka

Ćwiczenia dwulatka

 

Zadania rozwijające myślenie Ćwiczenia na koncentrację i koordynację Wzbogacanie słownictwa Nauka kolorów i kształtów

Ćwiczenia trzylatka
Zadania rozwijające myślenie Ćwiczenia na koncentrację i koordynację Wzbogacanie słownictwa Nauka kolorów i kształtów Orientacja przestrzenna

Ćwiczenia czterolatka
Zadania rozwijające myślenie Ćwiczenia na koncentrację i koordynację Wzbogacanie słownictwa Nauka kolorów i kształtów Orientacja przestrzenna

akademia dwulatka

Akademia detektywa Pozytywki Zeszyt dwulatka - Kasdepke Grzegorz

Akademia detektywa Pozytywki Zeszyt dwulatka – Kasdepke Grzegorz

 

Przed detektywem Pozytywką, czyli niezwykle popularnym bohaterem książek Grzegorza Kasdepke, nowe bardzo ważne zadanie! Został przewodnikiem pewnej Akademii. Razem z sympatycznym detektywem i innymi mieszkańcami kamienicy dzieci będą mogły stać się prawdziwymi odkrywcami świata rzeczy, zjawisk i pojęć. Polecamy nową serię zeszytów edukacyjnych dla dwulatka, trzylatka, czterolatka i pięciolatka. Warto się przekonać, że nauka to nie tylko przyjemność, lecz także wspaniała zabawa. Seria zeszytów edukacyjnych „Akademia detektywa Pozytywki” zawiera zestawy ćwiczeń dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat. Zadania dobrane odpowiednio do wieku i możliwości dziecka zapewniają mu dobrą zabawę, jednocześnie wspierając rozwój kompetencji poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych. Prezentowana seria jest zgodna z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego i może stać się nie tylko cenną pomocą dla nauczycieli przedszkolnych w organizacji procesu edukacyjnego, lec także wartościową ofertą dla rodziców poszukujących inspiracji do wspólnych zabaw z dziećmi. dr Lidia Marszałek, metodyk edukacji przedszkolnej

Akademia detektywa Pozytywki Zeszyt trzylatka – Kasdepke Grzegorz
Przed detektywem Pozytywką, czyli niezwykle popularnym bohaterem książek Grzegorza Kasdepke, nowe bardzo ważne zadanie! Został przewodnikiem pewnej Akademii. Razem z sympatycznym detektywem i innymi mieszkańcami kamienicy dzieci będą mogły stać się prawdziwymi odkrywcami świata rzeczy, zjawisk i pojęć. Polecamy nową serię zeszytów edukacyjnych…

Akademia detektywa Pozytywki Zeszyt pięciolatka – Kasdepke Grzegorz
Przed detektywem Pozytywką, czyli niezwykle popularnym bohaterem książek Grzegorza Kasdepke, nowe bardzo ważne zadanie! Został przewodnikiem pewnej Akademii. Razem z sympatycznym detektywem i innymi mieszkańcami kamienicy dzieci będą mogły stać się prawdziwymi odkrywcami świata rzeczy, zjawisk i pojęć. Polecamy nową serię zeszytów edukacyjnych…

Akademia detektywa Pozytywki Zeszyt czterolatka - Kasdepke Grzegorz

Akademia detektywa Pozytywki Zeszyt czterolatka – Kasdepke Grzegorz

 

Akademia detektywa Pozytywki. Zeszyt czterolatka Przed detektywem Pozytywką, czyli niezwykle popularnym bohaterem książek Grzegorza Kasdepke, nowe bardzo ważne zadanie! Został przewodnikiem pewnej Akademii. Razem z sympatycznym detektywem i innymi mieszkańcami kamienicy dzieci będą mogły stać się prawdziwymi odkrywcami świata rzeczy, zjawisk i pojęć. Polecamy nową serię zeszytów edukacyjnych dla dwulatka, trzylatka, czterolatka i pięciolatka. Warto się przekonać, że nauka to nie tylko przyjemność, lecz także wspaniała zabawa. Seria zeszytów edukacyjnych „Akademia detektywa Pozytywki” zawiera zestawy ćwiczeń dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat. Zadania dobrane odpowiednio do wieku i możliwości dziecka zapewniają mu dobrą zabawę, jednocześnie wspierając rozwój kompetencji poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych. Prezentowana seria jest zgodna z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego i może stać się nie tylko cenną pomocą dla nauczycieli przedszkolnych w organizacji procesu edukacyjnego, lec także wartościową ofertą dla rodziców poszukujących inspiracji do wspólnych zabaw z dziećmi. dr Lidia Marszałek, metodyk edukacji przedszkolnej

Pamiątki Detektywa Pozytywki CD – Kasdepke Grzegorz
Sympatyczny detektyw Pozytywka, robiąc porządki w siedzibie swojej agencji detektywistycznej „Różowe okulary”, odnalazł różne zapomniane przedmioty – pamiątki dawno już rozwiązanych zagadek. W tej właśnie, trzeciej z cyklu książce mali czytelnicy mogą prześledzić, jak sprytny detektyw rozwikłał kolejne trudne sprawy. Czyta: Krzysztof…

Pamiątki detektywa Pozytywki – Kasdepke Grzegorz
Pamiątki detektywa Pozytywki Sympatyczny detektyw Pozytywka, robiąc porządki w siedzibie swojej agencji detektywistycznej „Różowe okulary”, odnalazł różne zapomniane przedmioty – pamiątki dawno już rozwiązanych zagadek. W tej właśnie, trzeciej z cyklu książce mali czytelnicy mogą prześledzić, jak sprytny detektyw rozwikłał…

Wielka księga detektywa Pozytywki – Kasdepke Grzegorz
Wielka księga detektywa Pozytywki Wielka księga detektywa Pozytywki składa się z trzech wcześniej wydanych tytułów: Detektyw Pozytywka, Nowe kłopoty detektywa Pozytywki oraz Pamiątki detektywa Pozytywki. Książka zawiera wszystkie „kryminalne” sprawy, z jakimi dotąd zmierzył się bohater. Podążając tropem detektywa Pozytywki,…

FELIKS KONECZNY

Zwierzchnictwo moralności Ekonomia i etyka - Koneczny Feliks

Zwierzchnictwo moralności Ekonomia i etyka – Koneczny Feliks

 

Pełna świadomość moralna wymaga pracy nad sobą rozważań i studiów. Naukę moralności, zwaną etyką, można uprawiać jak każdą inną naukę – od małego szkolnego katechizmu aż do filozofii. Etykę zowiemy również przysposobieniem moralności do życia, oczywiście nie tylko do prywatnego, ale również publicznego. Według nauki katolickiej etyka jest jedna i ta sama dla kółka rodzinnego, dla wielkich kręgów państwa i społeczeństwa. Państwo musi być opanowane przez etykę. Oto jest totalność katolicka. Zawołam więc donośnym głosem: My chcemy etyki totalnej! fragment pracy

O kinie moralnego niepokoju… i nie tylko – Wojtczak Mieczysław
Książka Mieczysława Wojtczaka jest barwną opowieścią o kulisach polskiej kinematografii lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. To źródło bezcennych informacji o twórcach filmowych, ich dążeniach, inicjatywach i filmach oraz o warunkach i ograniczeniach towarzyszących ich realizacji. A także o ludziach, którzy te warunki kształtowali,…

Odpowiedzialność podmiotowa dzieci – Krzywosz-Rynkiewicz Beata
Książka jest zwieńczeniem badań nad odpowiedzialnością dzieci w młodszym wieku szkolnym. Autorka współuczestniczyła w pracy dzieci poprzez przebywanie z nimi podczas lekcji, prowadzenie warsztatów rozwijających taką wiedzę, umiejętności i postawy, które będą sprzyjały kształtowaniu odpowiedzialności. Setki godzin spędzonych z uczniami i ich…

FELIKS KONECZNY

Kościół w Polsce wobec cywilizacji – Feliks Koneczny

 

Historia Kościoła w Polsce w rożnych okresach dziejów, oraz jego wpływ na zmiany ustrojowe i cywilizacyjne.

Warunki parlamentaryzmu - Feliks Koneczny

Warunki parlamentaryzmu – Feliks Koneczny

 

Zasady działania parlamentu na przełomie XiX i XX wieku w Polsce i opinie na temat jego pracy.

Ornament – Owens Jones
Książka jest nowym wydaniem klasycznej pracy o ornamencie, która od 150 lat jest niezastąpionym źródłem inspiracji dla architektów, projektantów mebli, tapet i tkanin: od Williama Morrisa po Franka Lloyda Wrighta. Współczesnym komentarzem opatrzył ją Iain Zaczek. Autor – brytyjski architekt i dekorator – jest jedną z kluczowych postaci w…

FELIKS KONECZNY

Cywilizacja żydowska t. III - Walka o byt. Ekspansja - Feliks Koneczny

Cywilizacja żydowska t. III – Walka o byt. Ekspansja – Feliks Koneczny

 

Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywilizacji żydowskiej na łacińską. Gminy żydowskie żyły przez dwa tysiąclecia wśród chrześcijan jako ciało odrębne, zachowując swe cechy swoiste, wywierają dezorganizujący wpływ na kulturę, sposób mylenia, moralność i wartości świata łacińskiego przez naginanie życia do często najzupełniej utopijnych teorii, skostniały formalizm życia religijnego oraz podwójną etykę – inną dla obcych, inną dla swoich.

Cywilizacja rosyjska T 2 – Andrusiewicz Andrzej
Niniejsza książka stanowi drugą część tryptyku na temat trzech wielkich epok rosyjskiej cywilizacji. Obejmuje okres od XVIII wieku (panowania Piotra I) do rewolucji 1917 roku. Są to lata kluczowe dla kultury i polityki rosyjskiej. Kraj uzyskuje pozycję mocarstwową, a na wyżyny wznosi się rosyjska kultura i kształtuje oryginalna myśl polityczna…

Cywilizacja rosyjska T 1 – Andrusiewicz Andrzej
„Prezentowana książka jest pierwszym etapem większej całości, opisującej proces rozwoju cywilizacji rosyjskiej, jej historyczno-przyczynowe skutki i aspekty. Niniejsze przedsięwzięcie badawcze i wydawnicze w założeniu jest pracą trzytomową. Tytuły kolejnych tomów symbolizują trzy wielkie epoki rosyjskiej cywilizacji.”

Religie a cywilizacje - Feliks Koneczny

Religie a cywilizacje – Feliks Koneczny

 

Broszura poruszająca problemy i konflikty na styku kultur z cywilizacjami współczesnego świata.

Bliscy Sercu Jezusa kl 2

Bliscy Sercu Jezusa kl 2

Religia 2 Bliscy sercu Jezusa Podręcznik

 

Bliscy sercu Jezusa – podręcznik dla klasy 2 szkoły podstawowej Celem kształcenia w drugiej klasie jest: – usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy religijnej dziecka; – ugruntowanie wcześniej poznanych wiadomości; – uświadomienie potrzeby ustawicznej pracy nad sobą; – ukazanie miłosiernego Boga przemawiającego do człowieka w słowach Pisma Świętego; – ukształtowanie właściwego rozumienia przyjaźni z Jezusem Chrystusem; – uświadomienie konieczności ukształtowania własnego sumienia; – kształcenie i umocnienie postaw świadomego przyjęcia Chrystusa pod postacią Chleba; – umocnienie wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Religia 1 W domu Bożym i rodzinie Jezusa Podręcznik
W domu Bożym i rodzinie Jezusa – podręcznik dla klasy 1 Podręcznik dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej przygotowany do ogólnopolskiego programu katechetycznego, zatwierdzony na czas nieokreślony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Atrakcyjna, barwna szata graficzna i ilustracje dostosowane do wieku…

Religia 3 Jezusowa wspólnota serc Podręcznik
Podręcznik do religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej. Celem kształcenia w klasie trzeciej jest: – rozwój umiejętności wnioskowania; – zdobycie umiejętności analizy obrazu w połączeniu z tekstem; – kształtowanie umiejętności uzyskiwania odpowiedzi w połączeniu z prawdami teologicznymi dzięki zastosowanym ćwiczeniom; – kształtowanie…

Bliscy sercu Jezusa - Łabendowicz Stanisław

Bliscy sercu Jezusa – Łabendowicz Stanisław

 

Z wprowadzenia: „Z radością oddajemy w Wasze ręce nowy podręcznik metodyczny pt. „Bliscy sercu Jezusa” do nauczania religii w kl. II szkoły podstawowej. Jest on oparty o treści Podstawy programowej Kościoła katolickiego w Polsce z 2001 r. i Program nauczania religii z 2001 r.” (…)

Bliscy Sercu Jezusa kl 2

Bliscy sercu Jezusa 2 - Łabendowicz Stanisław

Bliscy sercu Jezusa 2 – Łabendowicz Stanisław

 

Program klasy II ma na celu przygotowanie dzieci do pierwszego, osobistego spotkania z Chrystusem w Eucharystii oraz sakramencie pojednania i pokuty. Program nawiązuje do codziennych doświadczeń wychowanków dotyczących zapraszania, słuchania, dziękowania za przebaczenie oraz obdarowywania sobą – wprowadza w motywowaną wiarę komunii z Jezusem przebaczającym grzechy. Ukazuje też Jezusa działającego i obecnego w najświętszym Sakramencie Ołtarza. Całość treści została zawarta w siedmiu blokach tematycznych. Zasadniczym źródłem przeżywanych treści jest Słowo Boże, zawarte w obrzędach sakramentu pojednania i pokuty oraz Eucharystii.

Oblicze Jezusa – Kałdon Maria Stanisław OP
Modlitwy i rozważania o Męce Jezusa, Jego Obliczu i Ranach, zaczerpnięte ze skarbca Tradycji – starych modlitewników, którymi posługiwały się liczne pokolenia, na podstawie objawień siostry Marii od św. Piotra, założycielki Bractwa Oblicza Pana Jezusa w Paryżu. Ich głównym celem jest zadośćuczynienie i pokuta. Modlitwy te są skuteczne…

Bliscy sercu Jezusa. Klasa 2 - Łabendowicz Stanisław

Bliscy sercu Jezusa. Klasa 2 – Łabendowicz Stanisław

 

Program klasy II ma na celu przygotowanie dzieci do pierwszego, osobistego spotkania z Chrystusem w Eucharystii oraz sakramencie pojednania i pokuty. Program nawiązuje do codziennych doświadczeń wychowanków dotyczących zapraszania, słuchania, dziękowania za przebaczenie oraz obdarowywania sobą-wprowadza w motywowaną wiarę komunii z Jezusem przebaczającym grzechy. Ukazuje też Jezusa działającego i obecnego w najświętszym Sakramencie Ołtarza. Całość treści została zawarta w siedmiu blokach tematycznych. Zasadniczym źródłem przeżywanych treści jest Słowo Boże, zawarte w obrzędach sakramentu pojednania i pokuty oraz Eucharystii.

przyroda kl VI

przyroda kl VI

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI – Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Justyna Klimczyk, Jarosław Kutkowski, Dominik Kozaczko

 

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na poziomie szkoły podstawowej, na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr inż. Anny Koludo, mgr. Włodzimierza Kruszwickiego, mgr. inż. Zdzisława Nowakowskiego, dr Elżbiety Świderskiej. Numer dopuszczenia 149/05 Komputery są wszędzie — spotykamy je w domu, szkole, sklepach i setkach innych miejsc. Zapewniają nam dostęp do informacji, rozrywkę i narzędzia pomocne w nauce i pracy. Umiejętność obsługi komputera jest przydatna już dziś, a w przyszłości będzie wręcz niezbędna. Dzięki komputerowi rozwiążesz zadanie domowe z matematyki, przygotujesz materiały na lekcję tak, że spodobają się wszystkim, znajdziesz ciekawe informacje na lekcje biologii, historii i fizyki, a jeśli jakieś zagadnienie poruszone na lekcji zainteresuje Cię bardziej, w internecie na pewno przeczytasz na jego temat mnóstwo ciekawych rzeczy. Musisz jednak zrobić pierwszy krok — poznać możliwości komputera i dowiedzieć się, jak je wykorzystać. „Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej” to podręcznik, dzięki któremu nauczysz się wszystkiego, co będzie Ci potrzebne podczas codziennej pracy z komputerem. Dowiesz się, jak zbudowany jest komputer, nauczysz się pisać na klawiaturze i wykorzystywać programy do edycji tekstów. Wykorzystasz komputer do nauki i rozrywki, znajdziesz interesujące informacje w internecie i stworzysz prezentację multimedialną. Wykonasz wiele praktycznych ćwiczeń i przykładów….

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Część I – Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka
Komputery są wszędzie — spotykamy je w domu, szkole, sklepach i setkach innych miejsc. Zapewniają nam dostęp do informacji, rozrywkę i narzędzia pomocne w nauce i pracy. Umiejętność obsługi komputera jest przydatna już dziś, a w przyszłości będzie wręcz niezbędna. Dzięki komputerowi rozwiążesz zadanie domowe z matematyki, przygotujesz…

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Część II – Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka
Komputery są wszędzie — spotykamy je w domu, szkole, sklepach i setkach innych miejsc. Zapewniają nam dostęp do informacji, rozrywkę i narzędzia pomocne w nauce i pracy. Umiejętność obsługi komputera jest przydatna już dziś, a w przyszłości będzie wręcz niezbędna. Dzięki komputerowi rozwiążesz zadanie domowe z matematyki, przygotujesz…

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkoły podstawowej – Danuta Kiałka
Informatyka Europejczyka to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych. Zawiera on w sobie doświadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikowania ponad 1800 książek, z których korzystają na co dzień zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli użytkownicy komputerów –…

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Część I - Danuta Kiałka, Katarzyna Kałka

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Część I – Danuta Kiałka, Katarzyna Kałka

 

Komputery są wszędzie – spotykamy je w domu, szkole, sklepach i setkach innych miejsc. Zapewniają nam dostęp do informacji, rozrywkę i narzędzia pomocne w nauce i pracy. Umiejętność obsługi komputera jest przydatna już dziś, a w przyszłości będzie wręcz niezbędna. Dzięki komputerowi rozwiążesz zadanie domowe z matematyki, przygotujesz interesujące materiały na lekcje biologii, historii i fizyki, a jeśli jakieś zagadnienie poruszone na lekcji zainteresuje Cię bardziej, w internecie na pewno znajdziesz na jego temat mnóstwo ciekawych informacji. Musisz jednak zrobić pierwszy krok – poznać możliwości komputera i dowiedzieć się, jak je wykorzystać. Dzięki książce „Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org” nauczyłeś się korzystać z podstawowych możliwości komputera. Dowiedziałeś się, z jakich elementów zbudowany jest zestaw komputerowy i do czego służy system operacyjny. Poznałeś przeznaczenie plików oraz folderów, a także skorzystałeś z internetu. „Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Część I” to świetne uzupełnienie podręcznika. W składającym się z dwóch części zestawie znajdziesz zadania i ćwiczenia, dzięki którym powtórzysz i utrwalisz swoją wiedzę z zakresu informatyki. Wykonując ćwiczenia z części I, przećwiczysz zasady korzystania z systemów Windows Vista i Linux, opanujesz techniki szybkiego pisania na klawiaturze oraz poznasz w praktyce edytory tekstu i grafiki. Dowiesz…

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Część II – Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka
Komputery są wszędzie – spotykamy je w domu, szkole, sklepach i setkach innych miejsc. Zapewniają nam dostęp do informacji, rozrywkę i narzędzia pomocne w nauce i pracy. Umiejętność obsługi komputera jest przydatna już dziś, a w przyszłości będzie wręcz niezbędna. Dzięki komputerowi rozwiążesz zadanie domowe z matematyki, przygotujesz…

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org – Jolanta Pańczyk
Dzięki książce „Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II” poznałeś możliwości komputerów i przykłady ich użycia podczas nauki, pracy i zabawy. Dowiedziałeś się, do czego można wykorzystać arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu i bazę danych, nauczyłeś się…

przyroda kl VI

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org - Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Justyna Klimczyk, Jarosław Kutkowski, Dominik Kozaczko

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org – Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, Justyna Klimczyk, Jarosław Kutkowski, Dominik Kozaczko

 

Numer dopuszczenia MEN książki „Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org” to 219/08 W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat technologia komputerowa rozwijała się niezwykle szybko. Pierwsze komputery zajmowały całe sale, a osoby, które je obsługiwały, poruszały się na wrotkach. Dziś może nas to śmieszyć; współczesne komputery mają coraz mniejsze rozmiary, a spotykamy je niemal wszędzie: w domach, szkołach, urzędach i zakładach pracy. Dzięki nim możemy zdobywać wiedzę, przygotowywać ciekawe prezentacje, rozwiązywać skomplikowane problemy i rozwijać zainteresowania. „Informatyka Europejczyka” to podręcznik, dzięki któremu poznasz świat komputerów i informatyki. Dowiesz się, z jakich elementów zbudowany jest zestaw komputerowy, jak korzystać z systemu operacyjnego i do czego wykorzystywane są komputery we współczesnym świecie. Nauczysz się korzystać z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i programów graficznych. Stworzysz prezentację multimedialną i znajdziesz w internecie potrzebne informacje. Elementy zestawu komputerowego System operacyjny, pliki i katalogi Nauka pisania na klawiaturze Edycja tekstu i grafiki Zastosowania arkusza kalkulacyjnego Multimedialne programy edukacyjne Tworzenie prezentacji multimedialnych Korzystanie z internetu i poczty elektronicznej Na dołączonej do książki płycie CD-ROM znajdziesz ćwiczenia do lekcji, dodatkowe materiały, demonstracyjne programy edukacyjne oraz oprogramowanie, które możesz zainstalować na swoim komputerze. Odkryj ciekawy…

Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szkoły podstawowej, kl. IV – VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org – Danuta Kiałka
„Informatyka Europejczyka” to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych. Zawiera on w sobie doświadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikowania ponad 1800 książek, z których korzystają na co dzień zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli użytkownicy komputerów. To…

Informatyka Europejczyka. iPodręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV - VI - Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, współautorzy: Justyna Klimczyk, Dominik Kozaczko, Jarosław Kutkowski

Informatyka Europejczyka. iPodręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI – Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, współautorzy: Justyna Klimczyk, Dominik Kozaczko, Jarosław Kutkowski

 

Numer dopuszczenia podręcznika dla klas 4-6 SP: 260/2010 „Informatyka Europejczyka” to doskonały i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych – wydawnictwo Helion. Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane w taki sposób, aby ich użytkownicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale też szybko i skutecznie utrwalać nowe wiadomości. Proponowane przez nas rozwiązania szczególnie ważne są właśnie dziś, gdy znajomość informatyki stała się kluczowa – bez niej nie sposób nadążyć za tempem rozwoju dowolnej dziedziny wiedzy i zrozumieć fundamentalnych zmian zachodzących na całym świecie. Książka „Informatyka Europejczyka. iPodręcznik dla szkoły podstawowej, kl. IV – VI ” zapewnia dzieciom interesujące i rzetelne wprowadzenie w świat komputerów i informatyki. Obejmuje kluczowe zagadnienia z zakresu posługiwania się sprzętem komputerowym, czyli budowę komputera, środowisko pracy, działania na plikach, edycję tekstu i grafiki, sposoby zastosowania arkusza kalkulacyjnego, możliwości multimediów, kwestie poruszania się i bezpieczeństwa w internecie oraz wiele innych. Podkreślenia wymaga także fakt, że jest to pierwszy na polskim rynku podręcznik z opisem oprogramowania do coraz popularniejszych komputerów typu Mac. Znajdziesz tu między innymi: pojęcia związane z komputerem i pracą w sieci opis wirusów komputerowych i sposobów ochrony przed nimi podstawowe informacje o popularnych systemach operacyjnych omówienie najważniejszych czynności na plikach i katalogach…

Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI. Część I – Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka
„Informatyka Europejczyka” to doskonały i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych – wydawnictwo Helion. Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane w taki sposób, aby ich użytkownicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale…

Informatyka Europejczyka. iĆwiczenia dla szkoły podstawowej, kl. IV-VI. Część II – Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka
„Informatyka Europejczyka” to doskonały i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych – wydawnictwo Helion. Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane w taki sposób, aby ich użytkownicy mogli nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale…

Teoria i praktyka testowania programów

Teoria i praktyka testowania programów - Wiszniewski Bogdan, Bereza-Jarociński Bogdan

Teoria i praktyka testowania programów – Wiszniewski Bogdan, Bereza-Jarociński Bogdan

 

Książka ta różni się znacząco od większości pozycji z zakresu inżynierii oprogramowania poświęconych tematyce testowania, bowiem prezentuje zagadnienia w sposób całościowy: od przedstawienia spójnego obrazu podstaw teoretycznych, formalizujących intuicję i doświadczenie testerów, często gromadzone latami, poprzez syntetyczny opis kompletnego zbioru metod testowania podany w formie przepisów postępowania w większości sytuacji spotykanych w praktyce, aż po zagadnienia organizacji i standaryzacji pracy zespołów testerów oprogramowania, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zawarte w niej treści są przydatne zarówno testerom, analitykom, projektantom, programistom, kierownikom projektów, jak też administratorom i osobom odpowiedzialnym za zakup, eksploatację i pielęgnację oprogramowania w firmie. Stanowi doskonałą pomoc w nauczaniu problematyki z zakresu programowania, jakości oprogramowania, planowania i zarządzania procesami wytwórczymi oprogramowania.

Dieta optymalna – nowa – Kwaśniewski Jan, Chyliński Marek
– wywiad z dr. Janem Kwaśniewskim- żywienie optymalne a niektóre choroby- żywienie w szczególnych stanach fizjologicznych- przepisy na potrawy zgodne z zasadami żywienia optymalnego- przykładowy jadłospis na pierwsze 2 tygodnie żywienia optymalnego- tabele wartości odżywczych produktów spożywczych

Samouzdrawianie i praca ze snami – Wiszniewski Mateusz
W książce tej znajdziesz wiele praktycznych porad, jak odczytywać symbole senne poprzez tworzenie ich własnych interpretacji oraz jak pracować ze snami w celu przywrócenia równowagi w swoim życiu i osiągania wymarzonych celów. Spośród wielu podanych technik i sposobów możesz wybrać te, które najbardziej ci odpowiadają. Książka zawiera także…

Teoria i praktyka testowania p

Teoria i praktyka testowania programów – Wiszniewski Bogdan, Bereza-Jarociński Bogdan

 

Książka ta różni się znacząco od większości pozycji z zakresu inżynierii oprogramowania poświęconych tematyce testowania, bowiem prezentuje zagadnienia w sposób całościowy: od przedstawienia spójnego obrazu podstaw teoretycznych, formalizujących intuicję i doświadczenie testerów, często gromadzone latami, poprzez syntetyczny opis kompletnego zbioru metod testowania podany w formie przepisów postępowania w większości sytuacji spotykanych w praktyce, aż po zagadnienia organizacji i standaryzacji pracy zespołów testerów oprogramowania, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zawarte w niej treści są przydatne zarówno testerom, analitykom, projektantom, programistom, kierownikom projektów, jak też administratorom i osobom odpowiedzialnym za zakup, eksploatację i pielęgnację oprogramowania w firmie. Stanowi doskonałą pomoc w nauczaniu problematyki z zakresu programowania, jakości oprogramowania, planowania i zarządzania procesami wytwórczymi oprogramowania. Autorzy książki to cenieni eksperci międzynarodowi w dziedzinie testowania oprogramowania.

Teoria praktyka etyka
„Recenzowany zbiór stanowi bardzo interesujące opracowanie złożone z tekstów w przeważającej mierze poświęconych różnym aspektom kształcenia dziennikarzy, nie tylko w polsce, ale także poja jej granicami. (…) Uznaję za pożyteczne dla naszego srodowiska wydanie tego zbioru, który może służyć nie tylko jako cenna pomoc dydaktyczna, ale również…

Prowadzeni słowami – Wasilewski Jacek, Skibiński Adam
W publikacji Autorzy przyjrzeli się kilku wielkim mowom z najnowszej historii, które wywarły olbrzymi wpływ na ludzi i ich życie. Wybrane przez Autorów teksty i mowy łączy mniej lub bardziej ukryty motyw wolności. Lista teksów przedstawiona w publikacji, poczynając od najstarszego, to: 1. Manifest Partii Komunistycznej – tekst napisany…

Teoria i praktyka propagandy – Dobek-Ostrowska Bogusława, Fras Janina, Ociepka Beata
Politycy, publicyści, ludzie związani z mediami wolą unikać słowa „propaganda”. Ze względu na kontrowersje narosłe wokół działań propagandowych słowo to źle się kojarzy nie tylko Polakom. Wszyscy mamy dziś „obsesję propagandową”. Autorki książki, naukowcy Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiając najbardziej typowe…

Testy psychologiczne Teoria i praktyka - Hornowska Elżbieta

Testy psychologiczne Teoria i praktyka – Hornowska Elżbieta

 

Książka jest wprowadzeniem w problematykę pomiaru psychologicznego. W części pierwszej Autorka omawia istotę wnioskowania psychometrycznego, przedstawia podstawowe modele psychometryczne, prezentuje kryteria dobroci testów psychologicznych oraz zagadnienia związane z doborem pozycji do konkretnego testu. Omawia również – i to należy szczególnie podkreślić – społeczny kontekst testowania psychologicznego, wraz z zagadnieniami stronniczości wyników testowych oraz sposobami jej szacowania. Cześć druga pracy to praktyczny przewodnik przeznaczony dla tych wszystkich osób, które – z różnych względów – są zainteresowane zbudowaniem własnego narzędzia pomiarowego. Książka adresowana jest głównie do psychologów i studentów psychologii. Jednak ze względu na uniwersalność poruszanej problematyki, jak i nietechniczny sposób prezentacji podstawowych zagadnień może być również z powodzeniem wykorzystywana przez studentów i specjalistów z innych dziedzin, np. socjologii czy pedagogiki.

Finanse publiczne Teoria i praktyka – Owsiak Stanisław
Trzecie zmienione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświęcona jest finansom publicznym w Polsce w okresie przemian ustrojowych. Autor wprowadził…

Finanse publiczne Teoria i praktyka – Owsiak Stanisław
Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświecona jest finansom publicznym w Polsce w okresie przemian ustrojowych….

Finanse publiczne Teoria i praktyka – Owsiak Stanisław
Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświęcona jest finansom publicznym w Polsce w okresie przemian ustrojowych….

Teoria i praktyka testowania p

Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++ - Bjarne Stroustrup

Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++ – Bjarne Stroustrup

 

Zaczerpnij wiedzę o C++ od samego twórcy języka! Jak zacząć pracę w zintegrowanym środowisku programistycznym? Jak profesjonalnie tworzyć programy użytkowe? Jak korzystać z biblioteki graficznego interfejsu użytkownika? Jeśli zależy Ci na tym, aby zdobyć rzetelną wiedzę i perfekcyjne umiejętności programowania z użyciem języka C++, powinieneś uczyć się od wybitnego eksperta i twórcy tego języka – Bjarne Stroustrupa, który jako pierwszy zaprojektował i zaimplementował C++. Podręcznik, który trzymasz w ręku, daje Ci szansę odkrycia wszelkich tajników tego języka, obszernie opisanego w międzynarodowym standardzie i obsługującego najważniejsze techniki programistyczne. C++ umożliwia pisanie wydajnego i eleganckiego kodu, a większość technik w nim stosowanych można przenieść do innych języków programowania. Książka „Programowanie w C++. Teoria i praktyka” zawiera szczegółowy opis pojęć i technik programistycznych, a także samego języka C++, oraz przykłady kodu. Znajdziesz tu również omówienia zagadnień zaawansowanych, takich jak przetwarzanie tekstu i testowanie. Z tego podręcznika dowiesz się, na czym polega wywoływanie funkcji przeciążonych i dopasowywanie wyrażeń regularnych. Zobaczysz też, jaki powinien być standard kodowania. Poznasz sposoby projektowania klas graficznych i systemów wbudowanych, tajniki implementacji, wykorzystywania funkcji oraz indywidualizacji operacji wejścia i wyjścia. Korzystając z tego przewodnika, nauczysz się od samego mistrza pisać doskonałe, wydajne i łatwe w utrzymaniu programy. Techniki programistyczne Infrastruktura algorytmiczna…

Przemów do nich! Teoria i praktyka wystapień publicznych – Jarosław Kordziński
Nauka mówienia dla dorosłych Pokonanie stresu, zrozumienie emocji, przepędzenie nudy Główne zasady wystąpień publicznych Wpływ na odbiorców Twoich słów Denerwujesz się przed prezentacją dla wymagającego klienta? Przygotowujesz wypowiedź na obronę pracy magisterskiej? Jesteś moderatorem dyskusji z kolegami w pracy i obawiasz się nadmiernego…

Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II – Aswath Damodaran
Zarządzanie finansami firmy Decyzje inwestycyjne i finansowe przedsiębiorstw Wycena firmy i opcji realnych Szablony MS Excel do analizy finansowej Finanse korporacji, czyli skąd bierze się wartość firmy. Każda ważna decyzja w firmie ma złożone konsekwencje finansowe. Aswath Damodaran dostrzega je i łączy w spójną całość: w finanse korporacji….

Zrozumieć NLP. Reguły i praktyka. Wydanie II – Peter Young
Na początku było słowo… potem znacznie więcej słów i wiele gwałtownych czynów… wreszcie człowiek stworzył programowanie neurolingwistyczne… i zmienił świat, w którym przyszło mu żyć! Świat pełen wyzwań Od czasu kiedy Richard Bandler i John Grinder — „ojcowie założyciele” NLP — podbili serca i umysły milionów ludzi na całym świecie,…

Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii - Corey Gerald

Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii – Corey Gerald

 

Przegląd współczesnych modeli terapeutycznych Psychoterapia wielokulturowa i jej implikacje Cele terapii, relacje i techniki terapeutyczne Obszary zastosowań różnych koncepcji terapeutycznych Terapia feministyczna Ograniczenia metod terapeutycznych

Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych – Herbut Ryszard
I.Partia polityczna – między funkcjonalnym a strukturalnym sposobem interpretacji; II. Instytucjonalizacja partii politycznych; III. Modele partii politycznych – proces ewolucji; IV. Klasyfikacja partii politycznych; V. Kryzys a zmiana partii politycznej; Zakończenie; Bibliografia; Summary

Bitwa pod Corrinem

bitwa pod corrinem

Diuna Bitwa pod Corrinem – Herbert Brian, Anderson Kevin J.

 

Trzecia część trylogii „Legendy Diuny” napisanej przez syna Franka Herberta, Briana, we współpracy z Kevinem J. Andersonem. Blisko sto lat dżihadu, świętej wojny Sereny Butler, było pasmem heroicznych zmagań ludzi z myślącymi maszynami. Pasmem naznaczonym również tarciami w szeregach obrońców, politycznymi intrygami, historyczną niesprawiedliwością, zdradą i bezbrzeżnym okrucieństwem najbardziej zaufanych członków Ligi Szlachetnych. Po latach walk imperium demonicznego Omniusa skurczyło się do jednego zaledwie Zsynchronizowanego Świata – Corrina. Ten, choć otoczony, wydaje się wciąż niezdobytą twierdzą. Dopóki zaś istnieje choćby jeden komputerowy wszechumysł, ludzkość nie może czuć się bezpieczna. To pod Corrinem, w ogromnej bitwie, rozstrzygną się ostatecznie jej losy…

Diuna. Dżihad Butleriański – Herbert Brian, Anderson Kevin
BRIAN HERBERT (ur. 1947) to najstarszy syn Franka Herberta, pisarz znany głównie jako kontynuator „Kronik Diuny”. Z jego powieści polski czytelnik zna Ród Atrydów, Ród Harkonnenów i Ród Korrinów (wraz z Kevinem J. Andersonem). Jest też autorem biografii Franka Herberta Dreamer of Dune. KEVIN J. ANDERSON (ur. 1962) zasłynął…

Diuna Krucjata przeciw maszynom – Herbert Brian, Anderson Kevin
Od tragicznej śmierci maleńkiego syna Sereny Butler minęło już ćwierć wieku, a rozpoczęty w jego imieniu dżihad trwa nadal. Nieustępliwe ataki myślących maszyn i ich bezbrzeżne okrucieństwo podkopują stopniowo nadzieję ludzi na ostateczny sukces. W Lidze Szlachetnych narastają problemy. Do coraz gwałtowniejszych protestów ludności przeciw…

Bitwa pod Warszawą 1656 - Nagielski Mirosław

Bitwa pod Warszawą 1656 – Nagielski Mirosław

 

Dzieje najazdu Szwedów na Polskę, czyli tzw. II wojny północnej, mają bogatą literaturę. Największa bitwa tej wojny, trzydniowa batalia w rejonie Warszawy, nie zapisała się jednak szczególnie w pamięci Polaków. Mimo przegranej, strona polska tylko przejściowo utraciła inicjatywę, a Szwedzi ostatecznie opuścili Polskę. W bitwie Szwedów wsparły wojska brandenburskie, Polaków – Tatarzy. Szarża husarii, mimo początkowego powodzenia, nie doprowadziła do przełamania szyku wojsk szwedzko-brandenburskich.

Diariusz kampanii smoleńskiej Władysława IV 1633-1634 – Nagielski Mirosław
Wojna smoleńska 1632-1634 Rzeczypospolitej z Moskwą Kampania smoleńska Władysława IV w świetle diariusza kancelaryjnego i innych źródeł epoki

Paszport maturzysty Fizyka – Galikowski Mirosław
To książka adresowana do uczniów, przygotowujących się do matury i egzaminów wstępnych z fizyki, która przypomina najważniejsze wiadomości z fizyki omawiane podczas nauki w szkole średniej.

bitwa pod corrinem

Bitwa pod Lundem 4 XII 1676 - Wahloo Claes, Larsson Goran

Bitwa pod Lundem 4 XII 1676 – Wahloo Claes, Larsson Goran

 

Duńczycy przeprowadzili swój pierwszy atak w sposób, który odbiegał trochę od typowego ataku czołowego. Postanowiono bowiem zaatakować lewą flankę Szwedów manewrem oskrzydlającym. Celem tego manewru było obejście szwedzkich linii od zachodu. Przewaga liczebna Duńczyków stwarzała dobrą okazję do oskrzydlenia. Dowódca duńskiego skrzydła, generał porucznik Friedrich von Arensdorff rozpoczął atak w sposób, który wywołał duży nieporządek i spowodował wielkie straty wśród Szwedów.

Dieta z indeksem glikemicznym – Lauritzson Ola, Davidsson Ulrika
Znajdziesz tutaj 100 przepisów na potrawy bez cukru i szybkich węglowodanów. Są łatwe w przygotowaniu i inspirują do zdrowszego odżywiania i trybu życia. Podajemy wartości odżywcze wszystkich potraw przyrządzonych według naszych przepisów.

Skoki Ilustrowany przewodnik jeździecki – Bayley Lesley, Bowen John
Chcesz odnosić sukcesy w skokach na parkurze i w WKKW – wykształć i utrwal posłuszeństwo, rytm i równowagę swojego konia podczas pracy ujeżdżeniowej, na koziołkach oraz, dzięki bogatemu wyborowi ćwiczeń, na szeregach. Popraw swoją technikę, korzystając z wnikliwych porad międzynarodowego trenera. Ucz się dzięki dynamicznym sekwencjom zdjęć,…

Bitwa pod Falaise

Bitwa pod Falaise

 

Bitwa pod Falaise była kulminacyjnym starciem działań w Normandii w 1944 r., podczas którego wojska sojusznicze starały się okrążyć i zniszczyć dwie silne armie niemieckie. Do historii przeszła walka polskich pancerniaków z 1. Dywizji Pancernej, którzy zagrodzili drogę jednostkom wroga próbującym wyrwać się z okrążenia i przez kilka dni samotnie stawiali czoła niemieckiej potędze.

Bitwa o Anglię
Lato i jesień 1940 r. były dla Brytyjczyków czasem samotnych zmagań z grozą wojny. Po klęsce Polski i po błyskawicznym upadku Francji zdawało się, ze jedyną przeszkodą, która pozostała Niemcom do pokonania, jest wąski pas wody kanału La Manche. by mogła rozpocząć się inwazja na Wielką Brytanię, Niemcy musieli najpierw zdobyć panowanie w…

Bitwa o Anglię
Bitwa o Anglię – osamotniona wyspa V 1940 – V 1941 to opowieść o garstce dzielnych ludzi, pilotów samolotów myśliwskich, na których spoczął ciężar walki z Niemcami przygotowującymi się do inwazji na Wielką Brytanię. Choć RAF wygrał bitwę o panowanie na angielskim niebie, to jednak brytyjskie miasta legły w gruzach, a ostatni sojusznicy na…

matematyka wokółnas

Matematyka Zbiór testów kl 1 gimnazjum - Kisielińska Agnieszka

Matematyka Zbiór testów kl 1 gimnazjum – Kisielińska Agnieszka

 

„Matematyka – zbiór testów” to pozycja przeznaczona dla uczniów klasy 1 gimnazjum, pragnących samodzielnie sprawdzić i utrwalić wiedzę przekazywaną na lekcjach matematyki. W książce znajdziemy zadania z algebry, arytmetyki i geometrii. Zagadnienia zawarte w tej pozycji pozwolą powtórzyć i ewentualnie uzupełnić gimnazjaliście przerobiony materiał. Podsumowaniem wiadomości ze zbioru, są cztery testy z wiedzy ogólnej oraz klucz odpowiedzi, umożliwiający samodzielne odczytanie wyniku swojej pracy. Wiele ciekawych zadań, krzyżówek sprawi, że sięgając po tę książkę z pewnością połączymy przyjemne z pożytecznym.

Matematyka Zbiór testów kl 2 gimnazjum – Kisielińska Agnieszka
Chcąc sprawdzić swoją wiedzę i przekonać się, czy dobrze opanowałeś materiał 2 klasy gimnazjum sięgnij po naszą książkę „Matematyka – zbiór testów”. Znajdziesz w niej testy i zadania z arytmetyki, algebry i geometrii. Dzięki niej powtórzysz i utwalisz wiedzę przekazywaną na lekcjach matemetyki, ocenisz swoją umiejętności. Książkę podsumowują…

Matematyka Zbiór testów kl 3 gimnazjum – Kisielińska Agnieszka
„Matematyka – zbiór testów” to książka przeznaczona dla uczniów 3 klasy gimnazjum pragnących samodzielnie sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę z matematyki. Znajdziemy w niej kilkaset zadań podzielonych na działy tematyczne, ułatwiające przypomnienie i powtórzenie materiału z zakresu algebry, arytmetyki, geometrii i statystyki opisowej. Klucz…

matematyka wokolnas

Matematyka Zbiór testów kl 6 szkoła podstawowa – Wysokińska Gabriela

 

Liczby wymierne, wyrażenia algebraiczne, graniastosłupy. Przerażają cię te nazwy? Sięgnij po naszą książkę, a przekonasz się, że matematyka wcale nie jest trudna. W zbiorze znajdziesz mnóstwo zadań i krzyżówek matematycznych, dzięki którym utrwalisz wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć lekcyjnych. Opracowanie skierowane jest do uczniów 6 klas szkoły podstawowej, pragnących samodzielnie zmierzyć się z arytmetyką, algebrą czy geometrią. Książkę podsumowują testy sprawdzające oraz klucz odpowiedzi do wszystkich zadań. „Matematyka – zbiór testów” to wspaniała powtórka i uzupełnienie wiadomości z matematyki.

Język polski Zbiór testów kl 6 szkoła podstawowa – Moczydłowska Krystyna
Czy dobrze znasz swój język ojczysty? Nie wiesz? Sprawdź to! Części mowy, budowa zdań, słowotwórstwo i wiele wspaniałych fragmentów literatury polskiej, to tylko niektóre zagadnienia zawarte w tej książce. Znajdziesz tu testy i ćwiczenia, sprawdzające twoją wiedzę z zakresu literatury, kultury i gramatyki a także rozumienia czytanego tekstu….

Język polski Zbiór testów kl 5 szkoła podstawowa – Moczydłowska Krystyna
„Język polski – zbiór testów” to wspaniała powtórka i możliwość uzupełnienia materiału z zakresu klasy 5 szkoły podstawowej. Znajdziesz tu zadania z czytania ze zrozumieniem, gramatyki, literatury i kultury. Sprawdzisz czy prawidłowo odczytujesz teksty, budujesz zdania, powrócisz pamięcią do szkolnych lektur. Zbiór zawiera wiele ciekawych…

Język polski Zbiór testów kl 4 szkoła podstawowa – Moczydłowska Krystyna
Czasownik i rzeczownik, głoska i litera, Pani Twardowska i Pinokio – to tylko niektórzy bohaterowie naszego zbioru. Jest ich znacznie więcej! Zbiór testów z języka polskiego przeznaczony jest dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. Książka pozwala sprawdzić i utrwalić wiedzę z zakresu czytania ze zrozumieniem, gramatyki oraz literatury i…

Matematyka przyjemna i pożyteczna 3 Podręcznik z płytą CD - Zakrzewski Marek, Żak Tomasz

Matematyka przyjemna i pożyteczna 3 Podręcznik z płytą CD – Zakrzewski Marek, Żak Tomasz

 

Kolejny podręcznik z serii „Matematyka przyjemna i pożyteczna” do zakresu rozszerzonego podzielony jest na trzy działy. Pierwszy dział obejmuje elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, drugi dotyczy pochodnej, granicy i ciągłości funkcji, trzeci stereometrii. Tradycyjnie każdy dział kończy obszerna powtórka i cykl zadań maturalnych. Dodatkową częścią podręcznika jest Epilog, będący podsumowaniem i okazją do całościowego spojrzenia na matematykę. Do książki dołączono również płytę „Matematyka z komputerem”. Nr dopuszczenia: 190/04

Matematyka przyjemna i pożyteczna 2 Podręcznik z płytą CD – Zakrzewski Marek, Żak Tomasz
Kolejny podręcznik z nagrodzonej serii „Matematyka przyjemna i pożyteczna” zakresem materiału obejmuje ciągi, wielomiany, funkcje wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne oraz geometrię płaszczyzny. Do książki dołączono płytę „Matematyka z komputerem” z nowymi programami do samodzielnej pracy. Dokładnie rozwiązane przykłady, zadania o…

Fizyka i astronomia 1 Podręcznik z płytą CD – Kozielski Marian
Podręcznik jest przeznaczony dla pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Może być podręcznikiem uczniowskim w klasach realizujących program zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym. Jest pomocny uczniom, którzy zamierzają wybrać fizykę jako przedmiot egzaminu maturalnego i chcą poszerzyć swoją wiedzę. Zalety podręcznika to: -…

matematyka wokolnas

Matematyka jest wszędzie 5 Podręcznik - Orłowska Teresa

Matematyka jest wszędzie 5 Podręcznik – Orłowska Teresa

 

Treści matematyczne zawarte w tym podręczniku są przekazywane za pomocą zadań i problemów związanych z ekologią, przyrodą i geografią, co umożliwia nauczycielowi pełną realizację wybranych ścieżek edukacyjnych. Barwne, starannie wykonane ilustracje i rysunki znacznie ułatwiają uczniowi zrozumienie i utrwalenie wiadomości oraz opanowanie umiejętności wskazanych w programie nauczania. Nr dopuszczenia: 07/03

Matematyka jest wszędzie 6 Podręcznik – Orłowska Teresa
To już ostatni podręcznik z serii Matematyka jest wszędzie. W tym podręczniku, tak jak w poprzednich, zagadnienia matematyczne są ilustrowane zadaniami o tematyce powiązanej z przyrodą i ekologią, a także ze zjawiskami znanymi uczniom z życia codziennego. Zrozumienie omawianych problemów ułatwiają rozwiązania przykładowych zadań. Nr…

Matematyka 2001 5 Zeszyt ćwiczeń Część 2
Zadania, zagadki, łamigłówki umożliwiające zdobycie wielu potrzebnych i użytecznych umiejętności. Zestawy zadań, czytanki, kartonowe kolorowe wkładki. Praca zbiorowa.

Matematyka 2001 4 podręcznik z płytą CD – Chodnicki Jerzy, Dąbrowski Mirosław, Pfeiffer Agnieszka
Podręcznik do kształcenia ogólnego do nauczania matematyki na poziomie klasy 4 szkoły podstawowej Numer dopuszczenia: 05/08

Matematyka 1 Korepetycje Funkcja wykładnicza i logarytmiczna - Całka Robert

Matematyka 1 Korepetycje Funkcja wykładnicza i logarytmiczna – Całka Robert

 

Szczegółowe rozwiązania wraz z opisem zadań, z jakimi spotkasz się na lekcjach matematyki, w zadaniach domowych i na klasówkach.

Fizyka z komputerem dla liceum i technikum – Maciej Zawacki
Poznaj świat fizyki, korzystając z nowoczesnych metod Naucz się korzystać z arkusza kalkulacyjnego Opanuj sposoby numerycznego rozwiązywania zadań fizycznych Przeprowadź symulacje zjawisk fizycznych Komputer jest podstawowym narzędziem stosowanym w laboratoriach, zarówno badawczych, jak i dydaktycznych. Za jego pomocą można przeprowadzić…

 

Przeczytaj także